Debat over motie stikstof: het standpunt van de PvdA

Door Jos Schomaker op 20 mei 2020

In het Drents Parlement werd vandaag een motie behandeld over het stikstofbeleid van het Rijk. Dit naar aanleiding van de recente brief van 24 april van het Kabinet. Namens de fractie van de PvdA voerde ons Statenlid Jos Schomaker het woord. Lees hier zijn bijdrage.

‘Aan de orde is de motie Stikstof. Een motie ingediend en of gesteund door een groot aantal partijen. Het is een groot goed dat wij in het Drentse snappen dat elkaar vinden beter is dan geharnast de eigen doelen nastreven. Het nadeel van een conflict is dat het altijd tijd rooft. Immers om tot elkaar te komen moet de onenigheid op zijn minst werkbaar worden. Een conflict niet laten ontwikkelen is lonend.

De PvdA-fractie is blij dat de natuur een grote rol krijgt toebedeeld in de kabinetsbrief. Krijgt toebedeeld, voorzitter, want de natuur is afhankelijk. Wij mensen kunnen en mogen het noodzakelijke profijt voor de natuur en samenhangend de biodiversiteit, bepalen. Daarom vinden wij dat de natuur-positie bij beleidsvorming met betrekking tot de andere sectoren steeds mede bepalend moet zijn. Zoals eerder door ons gezegd : de natuur kan niet naar het Malieveld.

Het is heel makkelijk om een ontwikkeling, bijvoorbeeld een aanzienlijke stikstofreductie, na te streven zonder dat je persoonlijk hoeft in te leveren. Het is de kunst om de sectoren die de offers moeten brengen te bewegen dit met de juiste motivatie te doen. Diep van binnen weet men het wel, maar het moet ook mogelijk gemaakt worden.  Empathie zou hand in hand moeten gaan met ieders verlangen om de planeet te behouden. Niet alles kan.. het zijn de inmiddels overbekende woorden.

Op beelden die de mondiale luchtverontreiniging weergeven zijn de donkerrode vlekken  momenteel bijna verdwenen. De luchten lijken helderder blauw en de vogels zingen uitbundiger. Daar wordt toch iedereen opgetogen van…

Tot slot: gisteren verscheen er een persbericht over de motie, dat helaas door diverse media verkeerd is geïnterpreteerd. De PvdA fractie schaart zich niet achter deze berichtgeving, omdat deze naar onze mening de lading van de motie slechts ten dele en eenzijdig dekt.’

Lees hier de tekst van de motie.

De motie werd ingediend door de fracties van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie en Sterk Lokaal.

Jos Schomaker

Jos Schomaker

Mooiste plek in Drenthe? Heidevelden bij Exloo. Word blij van… Een lange wandeling. In de politiek beland door? Beschaving in de debatten. Morgen invoeren! Kiesdrempel. Mijn favoriete artiest Marco Borsato. Eerlijke politiek is… Ook ruiterlijk toegeven als je ernaast zit. Lekkerste eten? Tournedootje met eigen gemaakte stroganoffsaus. Mijn politieke voorbeeld is…. Ahmed Aboutaleb. Politieke droom?

Meer over Jos Schomaker