10 januari 2015

Doorbreek de armoede val met sport

De armoede is nog steeds Drenthe niet uit. Vooral kinderen lijden hier enorm onder. De armoede val moet doorbroken worden.

Het accent komt te liggen op sport beoefening. In samenwerking met de Drentse gemeenten gaan we per wijk een systeem opzetten waarbij met jongerenwerkers, jongeren verschillende sporten gaan beoefenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeente. Afhankelijk van de mogelijkheden en de aanleg van de jongeren, kan iemand in een bepaalde sport verder gaan (professionaliseren). Ook kunnen er in samenwerking met de Summer Sport Academy, bekende (Drentse) sporters, een dagdeel komen meetrainen

Er wordt een wijken/dorpen competitie opgezet en de beste groep per gemeente, doet mee aan de Drentse Gemeenten Spelen. Jongeren die na deze sport opvang doorstromen naar een echte sportclub, krijgen een jaar ondersteuning bij het lidmaatschap. De deelname is geheel gratis en moet gefinancierd worden uit de gelden van o.a. Drenthe beweegt.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 23