Dorpshuizen++: opnieuw op de agenda

Door Hendrikus Loof op 17 november 2017

In het PvdA-verkiezingsprogramma en het Collegeakkoord staan ze prominent vermeld: de Dorpshuizen++. Centrale plekken in de Drentse dorpen waar allerlei functies kunnen worden samengebracht en onder meer zorg, welzijn en ontmoeting dichtbij de inwoners worden gebracht. Bij de Begroting 2018 vroeg de PvdA om hernieuwde aandacht voor dit onderwerp.

Ons Statenlid Hendrikus Loof kaartte de kwestie aan in het Drents Parlement: ‘Graag willen wij van het College van GS weten in hoeverre Drentse gemeenten én inwoners op de hoogte zijn van het provinciale beleid met betrekking tot beschikbare en toegankelijke zorg. Dit was  één van de prioritaire thema’s in de Nota Sociaal Beleid uit 2016. In het bijzonder doel ik hier op de mogelijkheid om provinciale steun te krijgen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een dorpshuis++. Wat ons betreft moet dit echt op de agenda blijven en met gemeenten worden opgenomen.’

Gedeputeerde Henk Jumelet gaf in zijn reactie aan dat Dorpshuis++ is opgenomen in het ‘Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Krimp’ van de provincie. ‘Er is volop aandacht voor. Ook onze regeling Dorpsinitiatieven speelt hierop in. Gemeenten zijn in eerste instantie aan zet, met hulp van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). We zien de eerste projecten in ontwikkeling. Ik neem het onderwerp mee naar het overleg van de Vereniging Drentse Gemeenten op 14 december aanstaande, om daar te checken hoe het ermee staat en of we hier als provincie extra aandacht aan moeten geven.’

[foto: dorpshuisannen.nl]

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof