Door Hendrikus Loof op 24 juli 2017

Dossier Eurochamp: voor het grootste deel nu openbaar

Onze Statenfractie stelde in het najaar van 2016 voor om te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zouden zijn van het openbaar maken van het Eurochamp-dossier. Dit voorstel kreeg de steun van alle Statenfracties. Een jurist heeft onderzoek verricht en de Drentse Staten in het voorjaar geïnformeerd over de mogelijkheden. Ondertussen lag er ook een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)-verzoek van het Dagblad van het Noorden. Waarnemend Commissaris van de Koning Van Aartsen heeft daarop een voorstel opgesteld om het overgrote deel van de stukken openbaar te maken.

Op de website van het Drents Parlement is het woordelijke verslag terug te lezen van de besloten vergadering die PS over dit onderwerp voerde op 12 juli. Statenfractielid Hendrikus Loof voerde het woord namens de PvdA. Hij gaf aan dat twee aspecten voor de PvdA vanaf het begin van essentieel belang zijn geweest: ‘In de eerste plaats: het openbaar maken moet juridisch onderbouwd worden. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Met andere woorden, wat zegt de wet?’ Daarnaast benadrukte Loof dat Provinciale Staten (die destijds in 2008 de geheimhouding ook hebben opgelegd) zich moeten houden aan ‘beloofd is beloofd’. Dit geldt met name voor die personen die niet in het openbaar zijn gehoord. ‘En als we daarvan al kunnen of willen afwijken, dan moet daar een ijzersterke reden voor zijn.’ Aanvullend stelde onze fractie nog enkele aanvullende vragen, om ‘een en ander nu volledig helder te krijgen’.

Na de beantwoording door CdK Van Aartsen kon onze fractie concluderen dat de visie van het College van GS tegemoet komt aan de zwaarwegende verantwoordelijkheid – ook moreel – om het principe van ‘beloofd is beloofd’ blijvend te respecteren. ‘Voor de gesprekken die destijds in beslotenheid hebben plaatsgevonden blijft de geheimhouding gehandhaafd, omdat de Provinciewet dit voorschrijft. Alle overige stukken kunnen openbaar worden gemaakt.’ Over het verslag van de besloten bijeenkomst stelde Hendrikus Loof voor om dat eveneens openbaar te maken: ‘Wij kunnen hier in beslotenheid met elkaar goede dingen uitwisselen, tot een afronding komen van het besluit, maar dan vervolgens ligt er nog op tafel: hoe brengen we dit naar buiten, buiten dit huis?’

Ten slotte concludeerde Loof dat hem na bestudering van de documenten niet is gebleken dat er verschil is tussen wat in de openbare hoorzittingen en in de besloten hoorzittingen op tafel is gekomen. ‘En dat is wel het beeld dat steeds wordt opgeroepen, dat er nu zaken onder de tafel blijven of gehouden worden. Daar is niemand mee gebaat en ook daarom is het goed dat het dossier, bijna volledig, openbaar gemaakt wordt. Waarmee een punt achter deze zich voortslepende kwestie kan worden gezet.’

Tijdens een extra, opnieuw besloten, vergadering van Provinciale Staten op woensdag 19  juli is besloten om ook het verslag van 12 juli openbaar te maken. Het verslag is te lezen op de website van het Drents Parlement (www.drentsparlement.nl).

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof