Door Peter Zwiers op 31 oktober 2016

Drenthe fietsprovincie: hoe wordt het MKB betrokken?

De PvdA-statenfractie heeft vragen gesteld over het feit dat Drentse fietsenzaken nauwelijks betrokken worden in de plannen van de provincie om van Drenthe dé fietsprovincie van Nederland te maken. Tijdens de diverse bezoeken aan MKB-bedrijven tijdens de succesvol verlopen Drentse MKB-tour van PvdA Drenthe op 28 oktober werd duidelijk dat in deze sector volop ideeën aanwezig zijn die bij kunnen dragen aan deze plannen, maar dat van samenwerking tot op heden nauwelijks sprake was.

Vandaar dat onze statenleden Peter Zwiers en Hendrikus Loof van het College willen weten of Gedeputeerde Staten alsnog de Drentse fietszaken wil betrekken in de verdere uitwerking van de plannen. Ook is de PvdA van mening dat allerlei innovaties op fietsgebied, zoals de ontwikkeling van elektrische fietsen en fietssnelwegen, gevoed worden uit het MKB en dat fietsenzaken dus een belangrijk onderdeel van deze innovatieve economische sector zijn.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 9 november gaven de gedeputeerden Cees Bijl en Henk Brink aan waardering te hebben voor de MKB-tour: een prima manier om de banden met het Drents bedrijfsleven stevig te houden. Henk Brink gaf aan open te staan voor ideeën en vragen die uit de toer voortkomen, ons Statenlid Ronald Koch zegde toe deze zeker over te brengen.

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Krijgt energie van: Mensen met plannen en ideeën Grootste ergernis: Als zaken te lang duren of niet van de grond komen. In de politiek door: Actieve PvdA’ers, die het verschil wisten te maken. Dat wil ik ook! Morgen invoeren: Fonds voor lokale energieinitiatieven. Drenthe is voor mij: Een prachtige provincie met een mooie cultuur: nuchter,

Meer over Peter Zwiers