Door Ralph du Long op 6 juli 2016

Drenthe is Regenboogprovincie

Met een breed gedragen motie, mede ingediend door de PvdA, hebben de Drentse staten uitgesproken dat onze provincie nu een Regenboogprovincie is. Daarmee wordt ingezet op een betere sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuele en transgenders (LHBT’s) in Drenthe. Een bijzonder moment in het Drents Parlement.

De motie, ingediend door acht partijen, kwam aan de orde bij de behandeling van de Nota Sociaal Beleid 2016-2020. Henk Nijmeijer (GroenLinks) lichtte toe dat er ook in Drenthe in de afgelopen maanden sprake is geweest van intimidatie, geweldsincidenten en uitingen van vijandigheid jegens LHBT’s. Dat is onacceptabel. De provincie moet samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties een impuls geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in Drenthe. Drenthe is een Regenboogprovincie en van daaruit moet gewerkt worden aan een krachtige aanpak, in samenspraak met het Meldpunt Discriminatie Drenthe, COC en betrokken partners. Ook wordt het college van GS opgeroepen om Drentse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden. Vanuit onze Statenfractie werd de motie harte ondersteund en mede ingediend, zo gaf ons Statenlid Ralph du Long in een gloedvolle bijdrage aan.

Het college van GS gaf bij monde van gedeputeerde Henk Jumelet aan dat de motie wordt overgenomen, ‘Dit college en deze provincie zetten een streep door discriminatie’. De motie werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee Drenthe de eerste Regenboogprovincie van Nederland is.

Lees hier de 2016-07-06 Motie Drenthe Regenboogprovincie def.

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long