10 januari 2015

Drenthe leert weer Duits!

Wapen Niedersachsen

In Nederland heeft Duits jarenlang een ondergeschikte rol gespeeld in het onderwijs. Daar gaan we in Drenthe wat aan doen. We gaan de Duitse taal stimuleren en uitwisselingsprogramma’s tussen Drentse en Duitse (Niedersachsen) jongeren stimuleren. De activiteiten worden verder gekoppeld aan de bestaande Duitsland desk.