Door Peter Zwiers op 22 januari 2017

Drenthe Sport Duurzaam: sportclubs kunnen energielasten gaan verlagen

PvdA-Statenfractielid Peter Zwiers zette het thema in 2014 op de agenda: de energielasten van sportclubs. Die zijn voor clubs (te) hoog. Met investeringen in duurzame energie en energiebesparing kunnen de uitgaven van sportverenigingen omlaag. Daarmee blijft sport betaalbaar. Het initiatief van Zwiers is opgepakt: twee jaar later is er nu het programma ‘Drenthe Sport Duurzaam’. ‘De clubs kunnen aan de slag!’

Een mooi moment, toen gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe op maandag 16 januari het startsein gaf voor het programma ‘Drenthe Sport Duurzaam’. In het programma werken SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen, de provincie Drenthe ondersteunt. Voor PvdA-Statenfractielid Peter Zwiers is het de bekroning van een flink stuk werk. ‘In 2014 en 2015 hebben we meerdere informatiebijeenkomsten over het onderwerp gehouden in de provincie, waarbij sportclubs als Achilles 1894 uit Assen inspirerende verhalen vertelden over hoe zij met duurzaamheid bezig waren. Bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen op het pand.’ Met de oogst van de bijeenkomsten stelde Peter een initiatiefvoorstel voor Provinciale Staten op, dat in april 2016 samen met nagenoeg alle partijen uit het Drents Parlement werd ingediend en daarmee unanieme steun kreeg.

Stapsgewijze aanpak

‘Onze insteek: de energielasten van de clubs omlaag brengen. In veel gevallen zijn de clubs al gauw 25 procent of meer van hun begroting kwijt aan energie. Dat kan en moet omlaag. Ook om de sport voor zoveel mogelijk Drenten betaalbaar te houden.’ Een bijkomend effect van duurzame sportclubs is dat veel mensen ermee in aanraking komen, aldus Zwiers: ‘Sportverenigingen met een grote achterban en hun accommodatie behoren tot plekken waar veel mensen komen. Het zijn locaties waar bij uitstek kansen liggen om de Drentse bevolking kennis te laten nemen en bewust te laten worden van duurzaamheid.’

Met het nu gelanceerde programma ‘Drenthe Sport Duurzaam’ kunnen sportclubs in een stapsgewijze aanpak werken aan verlaging van de energielasten. Zwiers legt uit: ‘Door een energiescan wordt het energieverlies inzichtelijk, daarna worden de clubs begeleid richting de juiste energiebesparende maatregelen, ondersteund bij het beoordelen van offertes en bij het maken van exploitatieplannen. Clubs die hun leden betrekken bij het energie besparen kunnen extra ondersteuning krijgen van het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Mogelijkheden zijn onder andere het gezamenlijk inkopen van isolatie of ledlampen of het gezamenlijk investeren in een zonne-installatie. De clubs kunnen aan de slag!’

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Krijgt energie van: Mensen met plannen en ideeën Grootste ergernis: Als zaken te lang duren of niet van de grond komen. In de politiek door: Actieve PvdA’ers, die het verschil wisten te maken. Dat wil ik ook! Morgen invoeren: Fonds voor lokale energieinitiatieven. Drenthe is voor mij: Een prachtige provincie met een mooie cultuur: nuchter,

Meer over Peter Zwiers