10 januari 2015

Drenthe wordt Gilde provincie

In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. Dat komt vooral omdat de VMBO en MBO+ opleidingen niet aansluiten op de praktijk. Daarnaast staan steeds meer vakmensen (55-plussers) werkloos langs de kant. We gaan in Drenthe die kloof dichten met het Gildesysteem. 

gilde bouw

Foto Monument 076 (Creative Commons)

We koppelen opleidingen aan oude rotten in het vak. Samen gaan ze als koppel aan de slag om zo, naast theorie, vakkennis over te dragen van de oude, naar de nieuwe generatie. Gilde Coöperatie Het vakmanschap moet weer ontdekt worden, in samenwerking met VMBO en MBO opleidingen. De Provincie stimuleert de oprichting van een Gilde Coöperatie.

50+ gildemeesters

Oudere vakmensen kunnen lid worden van deze coöperatie. Het doel van de coöperatie is om 50+ vakmensen, middels die coöperatie te koppelen aan pas afgestudeerde VMBO/ MBO studenten. Die studenten krijgen er dus, bij hun eerste baan, een ervaren Gildemeester bij. Samen zorgen ze ervoor dat de echte kneepjes van het vak worden overgedragen op de jeugd.

De 50+ gildemeesters komen uit een poule van werkloze/afgekeurde ouderen die tegen een symbolische vergoeding (onkosten) zich maximaal 2 dagen per week voor de Gilde Coöperatie willen inzetten. Vergoeding moet vallen binnen de fiscale bandbreedte.

Budget: Vergoeding € 50,- per dag, aantal deelnemers 50, 30 weken per jaar. Totale kosten op jaarbasis: € 100,- per deelnemer per week. X 50, X 30 is € 150.000,- per jaar. Effect direct: maximaal 50 ouderen die voor 2 dagen zich nuttig kunnen maken en 50 afgestudeerden die een vakmatige ondersteuning krijgen voor 2 dagen per week. Effect langere termijn: Jonge vakmensen die ook de oude kneepjes van het vak leren. Ook zzp-ers moeten als werk/leerbedrijf hierbij kunnen functioneren.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 21