Door op 6 juli 2016

Drenthe wordt hartveiliger

Om Drenthe ‘hartveiliger’ te maken werd vorig najaar een motie door Provinciale Staten van Drenthe aangenomen, mede ingediend door de PvdA. Inzet: een project Hartveilig Drenthe, om daarmee de kansen op reanimatie te vergroten. Het college van GS heeft betrokken partijen bij elkaar gehaald en het project wordt nu verder opgepakt.

Bij de vergadering van het Drents Parlement op 6 juli kwam het college van GS terug op de motie ‘Hartveilig Drenthe’, die de PvdA-Statenfractie op 11 november 2015 mede indiende. De kansen voor mensen met een hartstilstand moeten in Drenthe worden vergroot. Een aantal partijen is daarvoor aan zet: UMCG ambulancezorg, de Drentse gemeenten (VDG), GGD Drenthe en de Stichting Hartveilig Drenthe. De provincie heeft deze partijen bij elkaar gehaald. De provincie heeft geen inhoudelijke rol, maar ziet wel nadrukkelijk het belang voor de leefbaarheid. Uitkomst van het overleg: een project Hartveilig Drenthe is haalbaar. Het wordt nu opgepakt met concrete maatregelen, zoals het werven en bijscholen van geregistreerde vrijwilligers via de website www.hartslagnu.nl. Ook wordt de verspreiding, beschikbaarheid en registratie van AED’s in kaart gebracht. Met een PR-campagne worden meer vrijwilligers opgeroepen zich te laten registreren.

Ons Statenlid Ronald Koch bedankte het college van GS voor de voortvarende manier waarop de motie is opgepakt en voor de steun van de provincie voor een PR-campagne. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor het project Hartveilig Drenthe.