Drents Parlement op de bres voor inwoners met mijnbouwschade – wederom

Door Rudolf Bosch op 6 februari 2020

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 6 februari stond het onderwerp mijnbouwschade opnieuw op de agenda. Aanleiding was het ‘schadeprotocol’ dat is opgesteld door minister Wiebes van EZK voor de kleine gasvelden. Alle partijen waren het erover eens dat de tekst van het protocol teleurstellend is en onvoldoende tegemoet komt aan onze inwoners die te maken hebben met schade. Die boodschap werd met een motie meegegeven aan gedeputeerde Stelpstra. Hij neemt deze mee naar Den Haag.

 De Statenfractie van de PvdA heeft de afgelopen jaren meermaals aandacht gevraagd voor de gevolgen van mijnbouwschade in Drenthe. Ons belangrijkste punt: voor de inwoners in onze provincie moet een schadevergoeding komen die vergelijkbaar is met die in de provincie Groningen: gelijke monniken, gelijke kappen! Ook heeft de PvdA zich bijvoorbeeld verzet tegen een versnelde gaswinning in Drenthe, omdat in Groningen de gaskraan wordt dichtgedraaid. Ons Statenlid Rudolf Bosch stelde daar in juli 2019 met ChristenUnie en de VVD nog vragen over.

Het concept-schadeprotocol dat woensdag 6 februari werd besproken in het Drents Parlement is een overeenkomst tussen het ministerie van EZK en de mijnbouwbedrijven die in de provincie Drenthe actief zijn. De inhoud daarvan is teleurstellend. Zo hebben en houden de bedrijven teveel invloed op het protocol. Ook is van een vergelijkbare schadeafhandeling met die in Groningen nog steeds geen sprake, ondanks herhaald aandringen bij de minister.

Met een motie die door alle partijen werd gesteund en die door de PvdA mede werd ingediend, wordt de teleurstelling duidelijk gemaakt. Rudolf Bosch verwoordde het zo: ‘De inwoners bij de kleinere gasvelden kunnen hier niet mee vooruit. Zeker omdat in Drenthe sprake kan zijn van gecombineerde schade – door de winning van gas en zout – is het essentieel dat inwoners vertrouwen hebben in een goede schadeafhandeling. Die boodschap geven we met deze motie mee aan het ministerie van EZK.’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra kon zich de zorgen vanuit het Drents Parlement goed voorstellen. Hij brengt de motie over aan de minister en blijft samen met gemeenten en waterschappen de vinger aan de pols houden.

Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden over de discussie in het Drents Parlement over de motie. En op RTV Drenthe een artikel over het protocol voor de kleine gasvelden.

Hier staat de ingediende motie over het schadeprotocol.

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch