Door op 14 december 2016

Drentse Staten spreken steun uit voor GAE

Het was het laatste (inhoudelijke) agendapunt voor 2016 in het Drents Parlement: de besluitvorming over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Ronald Koch voerde namens onze Statenfractie het woord. Onze fractie steunt onder meer het voorstel van het College van GS om als voorkeursalternatief het investeringsalternatief aan te wijzen.

De toekomst van GAE was al twee keer aan de orde geweest in de Statencommissie FCBE. Er zijn veel rapporten verschenen en zowel voor- als tegenstanders hebben uitgebreid hun argumenten op tafel gelegd. Niet bepaald een makkelijk dossier. De kernboodschap van Ronald Koch: ‘Met inachtname van een aantal aandachtspunten kunnen we instemmen met de door het College van GS gedane voorstellen om het alternatief “Investeren – Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland” als voorkeursalternatief aan te wijzen en om het College van GS te verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden hiervoor. De kern van onze aandachtspunten is dat wij vinden dat er in het Noorden een zo breed mogelijk draagvlak moet zijn, zowel publiek als privaat, om fors te investeren, financieel of anderszins, in Groningen Airport Eelde. Wij hopen dat de aandeelhouders begin 2017 komen met een breed gedragen voorstel hiertoe.’

Een belangrijk argument om tot dit standpunt te komen is voor de Statenfractie het feit dat GAE niet goed kan concurreren met andere regionale luchthavens, omdat de luchthaven zelf opdraait voor de aanzienlijke kosten van beveiliging en luchtvaartveiligheid. ‘Hierdoor zijn de tarieven van GAE nu relatief hoog. Net als bij veel andere Europese, regionale luchthavens kunnen deze kosten gedragen worden door de overheid. In combinatie met een breed Noordelijk, publiek en privaat, draagvlak ontstaat er voor de Statenfractie vertrouwen in een rendabele toekomst voor de luchthaven. En dat is belangrijk gezien het feit dat de luchthaven veel werkgelegenheid biedt. En door nu te kiezen voor het investeringsalternatief kan die werkgelegenheid nog aanzienlijk worden uitgebreid. Het alternatief “continueren” betekent doormodderen en biedt geen structurele oplossing. En het laatste alternatief, “afbouwen en eventueel sluiten”, betekent een groot verlies aan banen, desinvesteringen en herbestemmingskosten.’

Daarbij gaf Ronald Koch aan: ‘We zijn realistisch. We weten dat dit dossier de nodige risico’s en onzekerheden kent, maar soms moet je ook gewoon ergens in geloven. Kijk naar Wildlands Adventure Zoo Emmen: ook een groot project, ook veel onderzoeken, ook veel rapporten, ook de nodige risico’s en onzekerheden, maar wat zijn wij vanuit de PvdA-fractie blij dat we toentertijd hebben gekozen voor investeren.’

Lees hier de bijdrage van Ronald Koch: ps-14_12_2016-toekomst-gae-def.

De voorstellen van GS werden met een ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen. Dezelfde dag gaven Provinciale Staten van Groningen ook steun aan de voorstellen. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2017.