Door op 1 juli 2016

Economische Koers Drenthe: werk, werk, werk!

De werkloosheid in Drenthe is hoog, te hoog. Vooral onder jongeren is dat het geval. En ook kent Drenthe veel te veel langdurig werklozen. Met het beleidskader ‘De Economische Koers Drenthe 2016-2019’ moeten we proberen daar verandering in te brengen. De door GS voorgestelde koers is een goede eerste aanzet, maar volgens ons Statenlid Ronald Koch mag het veel scherper: meer focus, meer concreet.

Als beleidskader zit ‘De Economische Koers Drenthe 2016-2019’ goed in elkaar, zo gaf ons Statenlid Ronald Koch deze week bij de behandeling in de commissie FCBE aan. Er zit nu een sterkte/zwakte-analyse in, alsmede een strategie, programmalijnen en meer concrete acties. Maar wat ontbreekt is een goede analyse van hoe bijvoorbeeld de sterke punten van Drenthe gekoppeld kunnen worden aan mooie kansen. Daarbij is het document nog steeds niet erg scherp en bevat het te weinig focus. Onduidelijk is wat we nu precies willen bereiken, aldus Ronald Koch. Ook ontbreekt een heldere financiële onderbouwing.

De urgentie om met de Drentse economie stevig aan de slag te gaan is erg hoog, vindt de PvdA-fractie. De werkloosheid in onze provincie is met ruim 12 procent onacceptabel hoog. De fractie vraagt daarbij met name aandacht voor het hoge werkloosheidspercentage onder jongeren tot 25 jaar (14 procent) en het hoge percentage langdurig werklozen (met 43 procent heeft Drenthe hier het hoogste percentage van heel Nederland!).

Volgens gedeputeerde Henk Brink kiest het college wel degelijk, maar moet er door de ‘ijle’ economie van dit deel van Nederland wel elke appel gepakt worden die van de boom valt. Oftewel: kansen die zich aandienen moeten aangegrepen worden. Verder heeft het behoud van Catawiki in Assen ook de aandacht van de provincie en zal het Drentse koersdocument worden besproken met het vergelijkbare document van de Duitse buren.

Gedeputeerde Cees Bijl gaf aan dat er op onderwijsgebied allerlei initiatieven worden ondernomen. Een leven lang leren is van belang, maar ook de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Verder wordt de samenwerking met Nordrhein-Westfalen stevig opgepakt: ‘We moeten af van die halve cirkels die ophouden bij de grens.’ Hij illustreerde dat met concrete projecten als ‘Sorgen für, Sorgen dass’, waarbij 400 Duitse leerlingen en 400 Nederlandse leerlingen over en weer stages lopen – geholpen door zorg- en onderwijsinstellingen.

Lees hier de bijdrage van Ronald Koch: Economische Koers def.