Door op 13 mei 2016

Een nieuwe Drent in het parlement

Harm Brouwer uit Eelde maakte al eerder zijn ‘debuut’ in de Tweede Kamer, nu voerde hij er voor het eerst het woord. In een bevlogen betoog over de huisvesting van statushouders. Kijk hier zijn pleidooi terug om meer sociale woningbouw te realiseren en naast de huisvesting ook andere terreinen mee te nemen in de integratie van de nieuwkomers.

Harm noemde daarbij ook het experiment in zijn eigen woonplaats, waarbij de gemeente Tynaarlo en stichting Inlia een ‘tussenvoorziening’ hebben gecreëerd. Statushouders krijgen hier, in twee leegstaande panden, huisvesting aangeboden in afwachting van een definitieve woonruimte. De integratie op gebieden als onderwijs, cultuur en sport krijgt ondertussen – met hulp van de lokale gemeenschap – al vorm. ‘Zo kunnen we de huisvesting van statushouders op het platteland wellicht aangrijpen om van woondorpen weer leefgemeenschappen te maken.’

Kijk hier het fragment terug (vanaf 15.45 uur).