Een oproep van Maaike Bakker: meer vrouwen in de Drentse politiek! Doe mee!

20 april 2018

Als de volksvertegenwoordiging een goede afspiegeling zou zijn van de samenleving, dan zou de politieke agenda een betere weergave zijn van de onderwerpen die in de samenleving spelen. Diverse onderzoeken hebben dit laten zien. Het klinkt ook logisch. In India zou meer geld naar een goede watervoorziening en naar beter onderwijs gaan, als vrouwen zouden mee beslissen. Ook in Nederland is meer diversiteit in gemeenteraden, Staten en parlement gewenst. Dit zou tot een andere besluitvorming kunnen leiden.

Het is toch te gek dat pakweg de helft van onze samenleving uit vrouwen bestaat, maar dat vrouwen veel minder politieke functies bekleden dan mannen. Op dit moment is iets meer dan één op de drie Kamerleden vrouw. In de Drentse Staten zijn slechts 10 van de 41 Statenleden vrouw. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is het aantal vrouwen in de Drentse gemeenteraden, hoewel iets gegroeid, klein gebleven. Zie onder dit artikel de Drentse cijfers.

Waarom zo weinig vrouwen? Wat is daarvan de oorzaak? In een artikel over meer vrouwen in het management lees ik dat vrouwen van harte welkom zijn op hoge functies, maar dan moeten ze zich wel aanpassen aan de heersende cultuur. Dat vrouwen die het wel redden en de top bereiken, dit doen op basis van ‘mannelijke’ eigenschappen. Is dat een verklaring? Of schrikken vrouwen van de lange uren en de vergadercultuur? Want die cultuur wordt nog steeds bepaald door (witte) mannen. Ligt het eraan dat vrouwen vaak becommentarieerd worden op hun uiterlijk, terwijl uiterlijk geen rol speelt bij mannelijke politici? Spelen heftige reacties op sociale media een rol? Of is het een combinatie van deze factoren?

Wat ook de oorzaak is: er moeten meer vrouwen politiek actief worden. ‘Politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten’ (een uitspraak van wijlen Els Borst). Politieke partijen moeten actief vrouwen werven en dat moeten ze anders aanpakken dan bij het werven van mannen. En dan moeten vrouwen wel ‘ja’ zeggen. Dat is heel belangrijk, want alleen dan gaat er wat veranderen.

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor Staten. We willen meer PvdA-vrouwen in de Drentse Staten. Dat begint met meer vrouwen op de kandidatenlijst. Daar gaan we ons hard voor maken. Denk je mee? Doe je mee?

Maaike Bakker

 

Aantal vrouwen in de Drentse gemeenteraden na de verkiezingen van 21 maart 2018:

Aa en Hunze: 21 raadsleden, waarvan 6 vrouwen

Assen: 33 raadsleden, waarvan 11 vrouwen

Borger Odoorn: 21 raadsleden, 8 vrouwen

Coevorden: 25 raadsleden, 6 vrouwen

De Wolden: 19 raadsleden, 8 vrouwen

Emmen: 39 raadsleden, 10 vrouwen

Hoogeveen: 31 raadsleden, 11 vrouwen

Meppel: 23 raadsleden, 11 vrouwen

Midden Drenthe: 23 raadsleden, 9 vrouwen

Noordenveld: 23 raadsleden, 7 vrouwen

Tynaarloo: 23 raadsleden, 5 vrouwen

Westerveld: 17 raadsleden, 6 vrouwen

 

N.B.: met de vorming van colleges en het ‘doorschuiven’ van raadsleden kan hier mogelijk nog verandering in komen.