Door op 1 november 2014

Eerste bijdrage MKB Fonds Drenthe

Consejo uit Dalen is het eerste bedrijf dat een financiering van 150.000
euro ontvangt uit het MKB Fonds Drenthe. De leverancier van nieuwe en
gebruikte verpakkingsmachines kan dankzij deze bijdrage een flinke groei
en zeven extra arbeidsplaatsen realiseren.
Eerder dit jaar stelde de provincie Drenthe het MKB Fonds Drenthe in om Drentse
bedrijven, projecten en initiatieven te ondersteunen. Dit gaat veelal om
businesscases gericht op innovatie en groei, die vanwege het hoge risico moeilijk te
financieren zijn.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA): ‘Dat er behoefte is aan dit fonds blijkt uit
deze financieringsaanvraag. Ambitieuze ondernemers moeten ruimte hebben om te
groeien, te innoveren. Zo houden we gezamenlijk de economische motor draaiende
en creëren we meer banen.’

Consejo heeft het fonds met beide handen aangegrepen: ‘Ons bedrijf heeft de wind
flink in de zeilen. We groeien zowel in omzet als in personeel. Om verder door te
kunnen groeien was een financiële injectie noodzakelijk. Vandaar dat we bij de NOM
hebben aangeklopt, vrijwel gelijktijdig met het moment dat het MKB Fonds Drenthe
werd gelanceerd. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de TOP-regeling
Drenthe voor extra begeleiding bij de groei van ons bedrijf, aldus directeur Adri
Timmer.’

‘Consejo voldoet aan alle criteria om voor het fonds in aanmerking te komen. Het
bedrijf is in de regio gevestigd en heeft een goede businesscase en een mooi
winstperspectief. En omdat ze zorgen voor extra werkgelegenheid is er ook sprake
van maatschappelijk rendement. Tot voor kort telde Consejo drie personeelsleden,
op termijn zullen er naar verwachting tien mensen werkzaam zijn’, aldus Dave de
Groot, investment manager van het MKB Fonds Drenthe.

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds 13 miljoen euro beschikbaar voor
kansrijke investeringen en innovaties. Doel is het geven van een extra stimulans
aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het Fonds wordt uitgevoerd door de
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).