De energietransitie in Drenthe: gemeenten moeten er werk van maken

9 maart 2018

Op 14 februari vond in een inspirerende conferentie plaats van de Vereniging van Drentse Gemeenten, met een belangrijk onderwerp: de energietransitie. Oftewel: hoe kunnen we de komende jaren in Drenthe de overgang maken naar duurzame energie. De fossiele brandstoffen uit de aarde raken op (gas, olie) en de winning daarvan heeft bovendien schadelijke gevolgen – zie de aardbevingen in Noord-Nederland.

Het moet dus anders en niet voor niets is energie een belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie die de provincie Drenthe momenteel aanpast (ons Statenlid Hendrikus Loof schreef daar dit artikel over). Duidelijk is ook dat de nieuwe gemeenteraden en nieuwe colleges met dit thema na 21 maart flink aan het werk moeten.

Van de conferentie op 14 februari, waar onder meer Marjan Minnesma (Urgenda) en gedeputeerde Tjisse Stelpstra spraken, is dit videoverslag gemaakt. Een aanrader!