Extremen nodig voor draagvlak?

29 augustus 2018

We hebben het geweten deze zomer. De droogte sloeg toe en daardoor waren de waterschappen meer dan dagelijks in het nieuws. Tekort aan water. Droge sloten, blauwalg, beregeningsverboden en een verzilting van het IJsselmeer. Het zelfde zien we als er extremen de andere kant uitgaan. Bij grote plensbuien en enorme waterhoeveelheden, komen de waterschappen ook dagelijks in het nieuws.
En vinden we dat nu geweldig? Ja en nee. Ja, omdat het goed is dat iedereen beseft dat ook water is een zaak is die we met elkaar en eerlijk moeten regelen. Nee, omdat het waterschap eigenlijk vooral zijn werk zo goed moet doen, dat die extremen goed afgehandeld kunnen worden.
En als we daar nu mee in het nieuws zouden komen, prima. Zo samen met gemeenten en andere overheden optrekken dat we ons met elkaar goed voorbereiden op hele natte en hele droge periodes. E n dat op zo’n manier dat iedereen daar een goed gevoel bij houdt en niet alleen maar een paar groepen worden bevoordeeld. Niet alleen maar naar de landbouwbelangen kijken, niet alleen maar sturen op natuur en vooral de lasten op een rechtvaardige manier verdelen. Want dat daar lasten mee zijn gemoeid lijkt duidelijk.
En dat maakt ook weer eens duidelijk dat het besturen van een waterschap, het deelnemen namens onze kiezers aan het AB, wel degelijk politiek bedrijven is. Het is niet alleen maar techniek, het is vooral een kwestie van keuzes maken. En die zijn bijna altijd politiek. Gelukkig.

Herman Beerda
Fractievoorzitter PvdA fractie Noorderzijlvest