Formule 1 naar Assen?

Door Hendrikus Loof op 17 november 2017

Moet de Formule 1 naar Assen gehaald en zo ja: moet de provincie Drenthe zich daarvoor inspannen, met inzet en met geld? De PvdA sluit zich aan bij de vragen die de CDA-fractie hierover aan het College van GS heeft gesteld. Onze fractie ziet op dit moment geen heil in een voorstel van de VVD voor een ‘maximale lobby’ om het sportcircus naar de Drentse hoofdstad te halen.

Bij de behandeling van de Begroting 2018 werd een motie door de VVD aangekondigd waarin werd gepleit voor een actieve rol van de provincie. Hendrikus Loof reageerde daarop: ‘We kennen de VVD als partij die zorgvuldig omgaat met overheidsgeld en pleit voor particulier initiatief. Wat ons betreft is die opstelling ook hier noodzakelijk. We hebben in het Dagblad van het Noorden kunnen lezen wat TT-voorzitter Bos ervan vindt. Zijn woorden zijn ons uit het hart gegrepen: “Dit soort evenementen moet je niet organiseren met belastinggeld. Wij moeten zelf kijken naar private middelen.” Het voeren van een maximale lobby samen met stakeholders zien wij als een vrijbrief voor een ongewis experiment, waarvan wij de complicaties en effecten op dit moment niet kunnen overzien.’ De PvdA staat positief tegenover een eventueel haalbaarheidsonderzoek (zoals voorgesteld door het CDA) en wil open naar de uitkomsten kijken, maar dat onderzoek zou dan bij voorkeur gedaan moeten worden door de Nationale Sportraad en niet door lokale partijen – om de discussie zo onafhankelijk mogen te kunnen voeren. Hendrikus Loof: ‘Een maximale lobby gaat ons te ver. Bij dit initiatief moeten we als provincie onze plaats kennen en die is zeker niet vooraan in de bus, eerder helemaal achterin.’

 

[foto: Pixabay]

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof