Fractievoorzitter Hendrikus Loof: PvdA trots op coalitieakkoord

20 mei 2019

Vanmiddag, maandag 20 mei 2019, werd het coalitieakkoord van PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. De PvdA is tevreden over en trots op het nieuwe coalitieakkoord, zo gaf onze fractievoorzitter Hendrikus Loof aan. ‘Wat ons in het bijzonder trots stemt is dat het akkoord de inwoners centraal stelt.’

Bij de presentatie van het akkoord blikte Hendrikus Loof terug en vooruit: ‘In het verkiezingsprogramma van PvdA Drenthe stond in de laatste zin van de inleiding dat we activiteiten, projecten en beleid met onze inwoners willen opzetten en uitvoeren. De eerste zin van dit coalitie-akkoord stelt dat we een provincie voor ogen hebben waar mensen centraal staan. Dat past naadloos op elkaar. Mooi voor elkaar, zou je haast zeggen. Het akkoord is een mooi en logisch vervolg op “Ondernemend en Dynamisch”, het vorige akkoord. De focus lag toen in in 2015 op werk, werk, werk want we zaten nog met de naweeën van de economische crisis. Nu is er meer ruimte en tijd voor de kwaliteit van het bestaan in het mooie Drenthe. Aandacht voor brede welvaart.

In onze campagne hebben we sterk gepleit voor een sociale agenda met wonen, werk, welzijn. Maar denk ook aan toegankelijkheid, diversiteit, de aanpak van laaggeletterdheid en stimuleren van gemeenschapszin. We zijn erg blij dat de sociale agenda door de andere partijen is herkend en erkend. Aan de concrete invulling van de sociale agenda gaan we werken de komende tijd. Het akkoord staat vol uitnodigingen aan inwoners en organisaties om samen met het provinciebestuur invulling te geven aan de sociale agenda. Oftewel: we hebben ideeën maar de wijsheid niet in pacht. Dat is wat dit akkoord uitstraalt en dus is het een uitnodiging aan Drenthe en de Drent om met ons mee te doen. En het is zeker een uitnodiging aan het Drents Parlement om mede vorm te geven aan de sociale agenda en de inhoud van dit akkoord op hoofdlijnen.

Ik wil er een paar zaken uitlichten. Dat is ten eerste ons uitgangspunt dat de energietransitie woonlastenneutraal is. Waar dit niet lukt, onderzoeken we mogelijkheden in welke vorm we dit kunnen ondersteunen. In de tweede plaats, en dat gaat ook over de energietransitie, het verdelen van lusten en lasten en verkrijgen van draagvlak voor de toekomstige plannen op dit thema is door ons sterker aangezet dan voorheen. Zo wil de provincie nadrukkelijker een rol spelen in bij de ruimtelijke inpassing van duurzaamheidsinitiatieven waar het gaat om participatie. We denken dat de energietransitie onafwendbaar is maar iedereen moet daar aan mee kunnen doen. Tenslotte nemen we het initiatief om een nieuwe investeringsagenda van 50 miljoen euro op te stellen en we gaan hierover in gesprek met Provinciale Staten.

We zijn niet alleen tevreden en trots op dit snel en in goede harmonie tot stand gekomen akkoord maar gaan ook vol vertrouwen de komende vier jaar met elkaar aan de slag.’

 

 

[foto’s Willeke Hoiting]