Fractievoorzitter Roelie Goettsch blikt terug op 2017 en vooruit naar 2018 – in drie punten naar keuze

Door Kees de Graaf op 30 januari 2018

‘2017 was voor mijzelf een bijzonder jaar, omdat ik vier maanden uit de roulatie was vanwege mijn gezondheid, maar inmiddels weer volop actief. Onze vicefractievoorzitter Hendrikus Loof heeft de zaken overgenomen en dat uitstekend gedaan. Zo heeft hij zitting genomen in de vertrouwenscommissie die belast was met het doen van een voorstel voor de nieuwe Commissaris van de Koning. Maar ook de fractie heeft het uitstekend opgepakt, complimenten! Rondom de Voorjaarsnota – politiek gezien het meest invloedrijke deel van het jaar – zijn er goede bijdrages geleverd en prima moties ingediend. Tegen die achtergrond mijn drie punten:

 

1 Begroting 2018 met veel PvdA-thema’s

In de begroting is het collegeprogramma opnieuw goed verwerkt. Er wordt volop geïnvesteerd, en niet alleen in de Drentse economie.

Ook natuur, landbouw, cultuur en de sociale taken zoals laaggeletterdheid, toegankelijkheid, diversiteit en armoedebestrijding hebben extra aandacht en middelen gekregen. Voor de PvdA zijn dat belangrijke onderwerpen.

 

2 De komst van de nieuwe commissaris

Bewust is in het profiel “zij” opgenomen; niet omdat we per se een vrouw wilden hebben, maar omdat we de beste persoon voor Drenthe wilden hebben – maar ook een einde aan alle stereotypen wilden maken. Ik ben zelf heel blij met Jetta Klijnsma, zij heeft zich ook direct gemeld als ambassadeur “Vrouwen Kiezen” dat we als Drents Parlement in 2017 zijn gestart.

Zij heeft dit onderwerp in haar portefeuille en pakt het gelijk goed op. Want laten we duidelijk zijn: de balans tussen mannen en vrouwen in de politiek is niet goed. Het gaat om een gelijkwaardige deelname aan de democratie; daarin moeten vrouwen meer hun geluid laten horen.  Het programma loopt door tot en met de provinciale statenverkiezingen in 2019 en we zullen ons best doen het volop op de agenda te houden.

 

3 De uitdaging voor 2018

Voor het komend jaar is de uitdaging voor de PvdA-Statenfractie om de balans te bewaken tussen aan de ene kant de economie en aan de andere kant de waarden die zich niet een-twee-drie in geld laten uitdrukken. Ik noemde ze al: cultuur en natuur, maar ook bijvoorbeeld toegankelijkheid, armoedebestrijding en sociale diversiteit.

Wij zijn er ook voor bescherming van het kwetsbare. In het college en de coalitie zullen we dat geluid goed laten horen: aandacht voor de dingen die niet vanzelf gaan. Bij alle afwegingen die er in de Statenzaal gemaakt wordt is dat onze opdracht.’