Door Peter Zwiers op 9 november 2016

Gas- en zoutwinning: worden de risico’s aangekaart bij het Rijk?

Bij de vergadering van Provinciale Staten heeft PvdA-Statenlid Peter Zwiers vandaag vragen gesteld over de winning van gas en zout in Drenthe. Er worden de laatste tijd nieuwe projecten gestart, die leiden tot veel zorg in de omgeving. Hoe gaat het College van GS daarmee om; worden de risico’s goed onder de aandacht gebracht bij het Rijk?

De afgelopen tijd zijn er verschillende nieuwe initiatieven bekend gemaakt in het kader van gas- en zoutwinning in Drenthe. Peter Zwiers wees op een concreet plan in de omgeving van Annerveenschekanaal, Zuidlaarderveen, waarbij in Groninger grondgebied zout gewonnen dient te worden. Dit gebied grenst aan een Drents gasveld. De risico’s van deze combinatie moeten nog worden onderzocht. Elders in de provincie, zoals in Koekange en Wapse, is de gaswinning weer opgestart, soms in forse mate. Dit speelt ook op andere plaatsen in de provincie. In alle gevallen bestaan er ernstige zorgen bij inwoners over onder andere veiligheid en leefbaarheid. Daarom wilde de PvdA-Statenfractie van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij de zorgen van de Drentse bewoners herkennen. En wil het College bij de Minister aandringen op grondig onderzoek naar de risico’s die deze winning met zich meebrengt?

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf aan dat hij de zorgen zeker herkent. Bij ieder nieuw boorinitiatief brengt de provincie een advies uit in het kader van de Mijnbouwwet. ‘Dat doen we op een brede manier; zo geven we iedere keer aspecten als veiligheid en mogelijke schadeafhandeling expliciet mee.’ In gesprekken met de ministeries wordt dit bovendien benadrukt. De gedeputeerde heeft voorgesteld om in januari 2017 te onderzoeken of de Structuurvisie Ondergrond van Drenthe (vastgesteld in 2013) nog voldoende handvatten biedt om dit soort actuele ontwikkelingen te beoordelen.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers