Door Peter Zwiers op 22 november 2016

Gebiedsfonds windturbines: waarom werden twee Dorpsbelangenverenigingen niet uitgenodigd?

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vandaag vragen gesteld over de bijeenkomsten rond het gebiedsfonds windturbines. Dit fonds komt ten goede aan de leefbaarheid in de Drentse gemeenten waar de komende tijd windturbines worden geplaatst. Niet alle dorpsbelangenverenigingen zijn echter hiervoor uitgenodigd, zo bleek bij de eerste bijeenkomst van 15 november. De fractie wil opheldering van het College van Gedeputeerde Staten over de onduidelijkheid die is ontstaan.

 De plaatsing van windturbines door de Rijksplannen heeft grote invloed op het gebied waar deze windturbines worden geplaatst. De provincie Drenthe richt daarom een ‘gebiedsfonds’ op, bedoeld voor de leefbaarheid en de economische structuurversterking in het gebied. Ook inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over dit fonds. Op 15 november hield de provincie Drenthe in het Dorpshuis van Gieterveen hiervoor een bijeenkomst.

Bij de PvdA Statenfractie zijn berichten binnengekomen over de organisatie van deze bijeenkomst. Onder andere Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en Dorpsbelangen 2e Exloërmond bleken niet te zijn uitgenodigd. Dit leidt tot onduidelijkheid over het gevolgde proces en de betekenis hiervan. Volgens de PvdA is een uitermate zorgvuldige procedure rond de ontwikkeling van een gebiedsfonds van groot belang. De wijze waarop én wie wordt uitgenodigd om mee te praten is daarvan een eerste proeve. Daarom wil de fractie van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe zich dit verhoudt tot de onduidelijkheid die nu in het gebied is ontstaan, bij belangrijke partners als lokale belangenverenigingen en andere belanghebbenden. De PvdA is benieuwd wie er precies is uitgenodigd voor deze bijeenkomst en hoe dit in het vervolg van het proces beter wordt georganiseerd. Ook wordt het College van GS gevraagd hoe Provinciale Staten wordt betrokken bij het te volgen proces en of de statenleden actief worden uitgenodigd zelf deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Lees ook het artikel op de website van RTV Drenthe.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers