Door op 10 oktober 2013

Geen eigen bijdrage geboortezorg

De Partij van de Arbeid wil de eigen bijdrage voor geboortezorg afschaffen. Zwangere vrouwen moeten kunnen bevallen waar zij zich het prettigst voelen. Dat kan thuis zijn, maar ook in het ziekenhuis of een geboortekliniek. Deze keuze mag niet worden bepaald door geld. Dat is de ambitie achter de initiatiefnota (pdf) die ik heb aangeboden aan de minister van Volksgezondheid.

Op dit moment moeten vrouwen die zonder medische indicatie in het ziekenhuis willen bevallen een eigen bijdrage betalen van ongeveer €320. Tijdens werkbezoeken kreeg ik regelmatig het signaal dat vooral laag opgeleide vrouwen met een laag inkomen om die reden steeds vaker onder verdoving (met een ruggenprik) zouden willen bevallen. Op deze manier is er namelijk wél sprake van een medische indicatie, en kan de eigen bijdrage worden omzeild.

Ik wil van deze financiële prikkel af. Vrouwen moeten kunnen bevallen waar zij zich het prettigst voelen. Bovendien voorkomen we hiermee dat vrouwen onnodig kiezen voor een ruggenprik, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

De afschaffing van de eigen bijdrage moet ervoor zorgen dat iedere vrouw bevalt waar en hoe zij dat wil: thuis, in een geboortekliniek of in het ziekenhuis: met of zonder pijnbestrijding. Keuzevrijheid voor vrouwen bij deze beslissingen is belangrijk en mag voor niemand worden ingeperkt door financiële belemmeringen. Bevallen in het ziekenhuis mag geen luxe zijn