10 januari 2015

Geen energiebelasting als je bij een windmolen woont!

Iedereen betaalt energiebelasting. Maar mensen die vlak bij een windmolen wonen, hebben hier al belasting genoeg van. 

Daarom wil de PvdA dat Drentse woningen die dicht bij een windmolen staan, vrijgesteld worden van energiebelasting.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 23