Door Kees de Graaf op 10 juni 2017

Geslaagd Noordelijk Statentreffen in Zwolle

Het begint steeds meer een begrip te worden: het Rode Noorden. Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel weten elkaar steeds beter te vinden. Het Noordelijk Statentreffen draagt daar zeker ook aan bij. Statenleden en waterscheppers ontmoeten elkaar en wisselen kennis en ideeën uit. Dit keer was Overijssel voor het eerst aan de beurt, met een inspirerend ‘stadshistorisch’ programma in Zwolle.

Op het schip Ooster Schelde werd het gezelschap op vrijdagmiddag 9 juni welkom geheten door Tijs de Bree, fractievoorzitter van de PvdA in de Overijsselse staten.

Van daaruit ging de wandeling naar museum De Fundatie, waar directeur Ralph Keuning de aanwezigen toesprak via een videoboodschap.

Keuning legde uit hoe De Fundatie, met steun van de provincie, de laatste jaren (inter)nationaal steeds meer op de kaart is gezet. Daarbij wordt geprobeerd om verschillende doelgroepen te bereiken. Niet alleen met de collecties op zich, maar ook met als doel om via de kunst de discussie over de hedendaagse samenleving te voeren. In die zin is de vergelijking met een politieke partij als de PvdA goed te maken: ‘Kunst opent je geest. Zeker nu er tegenkrachten zijn die druk bezig zijn om luiken daarvoor te schuiven.’ Het museum exposeert bijvoorbeeld bij het ROC Twente in Enschede, om daarmee jongeren te bereiken. Met de prachtige uitbreiding in 2013 is het museum aanzienlijk vergroot en daarmee draagt het in belangrijke mate bij aan het profiel van stad en regio.

Vervolgens was het tijd voor een stadswandeling door historisch Zwolle, onder deskundige leiding van historicus en PvdA-raadslid Jan Slijkhuis. We passeerden onder meer het café waar in 1894 de SDAP werd opgericht.

Mede door de aanwezigheid van de grote werkspoorplaats in Zwolle zou de stad lange tijd een socialistisch bolwerk blijven. De afgelopen decennia heeft de PvdA via verschillende wethouders haar stempel op de stad gedrukt, in de vorm van geslaagde en minder geslaagde stadsvernieuwingsprojecten. Als geheel staat Zwolle er momenteel goed voor; de stad is een aantrekkelijk alternatief voor mensen die op de schakel van Randstad, Noord- en Oost-Nederland willen wonen.

De middag eindigde in het Staatshuys, het voormalig woonhuis van Johan Rudolph Thorbecke dat fraai is hersteld en nu dient als inspiratieplek voor gezelschappen die bezig zijn met overheid, beleid en bestuur. Gewestelijk voorzitter van Overijssel Koos Dalstra sprak het laatste woord en bedankte alle aanwezigen voor hun komst; tot volgend jaar in Fryslân!