Geslaagd werkbezoek Nelleke Vedelaar

Door Albert Huizing op 25 oktober 2018

Nelleke Vedelaar, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, bracht 22 oktober 2018 een werkbezoek op uitnodiging van de afdelingen in Zuid-Oost Drenthe en Hardenberg. Deze afdelingen werken al veelvuldig samen op allerlei terreinen, dus ook bij de gezamenlijke organisatie van het werkbezoek. Uiteenlopende thema’s kwamen aan bod, van integratie tot en met de nieuwe armoede.

Het werkbezoek startte bij het AZC in Hardenberg. PvdA-wethouder Gitta Luiten gaf inzicht in de manier waarop in de gemeente de vestiging van het AZC tot stand is gekomen. Aanvankelijk was er commotie maar dankzij de dialoog met de bewoners is het project gerealiseerd. Transparantie en het creëren/managen van de verwachtingen bleken de sleutel, ook na een heftig incident. De grootste uitdaging voor de nieuwkomers ligt in het leren van de taal. Als dit niet lukt, is een succesvolle integratie haast niet mogelijk. De grootste belemmeringen liggen daarbij niet op het terrein van het geld maar in de bureaucratie. Vervolgens werd gesproken over onderwijsparticipatie in het hoger onderwijs van jongeren en dan met name van meisjes. In de lokale cultuur is het VMBO en praktijkonderwijs al snel goed genoeg. Het huidige leenstelsel verergert deze problematiek (door de angst om te lenen). Voorts kwamen in Hardenberg zaken aan bod zoals krimp en de gevolgen daarvan voor de instandhouding van de scholen.

De gezonde regio

De volgende halte: het gezondheidscentrum Veltstroom in Coevorden. Hier werken huisartsen, medisch specialisten, apothekers en paramedici integraal samen aan een gezonde regio. In de nieuwe opzet is, naast medische zorg, ook preventie het sleutelwoord. Het traditionele onderscheid tussen huisartsen en medisch specialisten kan op deze manier doorbroken worden. Volgens PvdA-wethouder Joop Brink leven de mensen in Zuid Oost Drenthe globaal genomen zo’n 7 jaar korter dan elders in het land. Dit probleem speelt niet alleen in Coevorden maar eigenlijk in het gehele veenkoloniale gebied. De wethouder vindt dit onacceptabel. Het verspreiden van deze formule naar andere gemeenten kan zinvol zijn, al moet vooral worden gekeken naar de context van het gebied en de bevolkingspopulatie. De schaalgrootte van Coevorden is behapbaar.

Oog voor gewone mensen

In de PRO-vakschool in Emmen vond tenslotte een ontmoeting plaats tussen de betrokken afdelingsvoorzitters, leden van de afdelingen. wethouders, raadsleden, de voorzitter van het Gewest Drenthe Jacob Bruintjes en de lijsttrekker voor PvdA voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, Cees Bijl. Nadat een moment van stilte in acht werd genomen in verband met het overlijden van Wim Kok, werd volop gediscussieerd over de Partij van de Arbeid en de toekomstvisie hierop van de landelijk voorzitter. We moeten oog hebben voor de gewone dingen voor de gewone mensen en daar breed op inzetten. Met name de inkomensverhoudingen vragen aandacht. In zijn algemeenheid worden mensen, ook vakmensen, armer. Zij kunnen zich minder veroorloven dan vroeger het geval was. Het feit dat bij elke volgende generatie de welvaart toeneemt, is geen vanzelfsprekendheid meer. Cees Bijl sloot de bijeenkomst af met een vooruitblik naar de komende provinciale verkiezingen. Hij wil juist inzetten op de bestaanszekerheid van mensen in Drenthe. Wonen, werken en welzijn zijn thema’s die nog steeds van belang zijn en waarbij de provincie – ook al zijn veel zaken bij de gemeenten neergelegd – kan helpen voor de Drenten het verschil te maken.

Albert Huizing

Albert Huizing

Woonplaats: Emmen Krijgt energie van: de omgang van mensen met een drive, die sterk gericht zijn om een concreet doel te bereiken. Sterk in: de omgang met vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen ( door de overheid). In de politiek door: een zekere toevalligheid maar ook door het besef dat wil je

Meer over Albert Huizing