Geslaagde inspiratiebijeenkomst over Omgevingsvisie en sport&duurzaamheid

25 juni 2018

Het is inmiddels een mooie traditie: de inspiratiebijeenkomsten van de Statenfractie over actuele onderwerpen. De raadsfracties van de 12 Drentse gemeenten en andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd, om gezamenlijk zaken te verkennen. En zo weten we elkaar ook steeds beter te vinden. Op 18 juni vond de bijeenkomst plaats in Gees.

Bijna 40 PvdA-leden hadden dit keer gehoor gegeven aan onze uitnodiging en daar waren we zeer blij mee. De locatie was wederom bijzonder: Beelden in Gees. We hadden gekozen voor een aantal thema’s en sprekers. Statenlid Maaike Bakker heette iedereen van harte welkom en legde doel en opzet van de middag uit. Yvo van Marle, eigenaar van de Beeldentuin, vertelde daarna trots over zijn project dat steeds meer een begrip wordt. Joop Slomp, fractievoorzitter van gastgemeente Coevorden, kwam daarna aan het woord over het verloop van de verkiezingen in zijn gemeente en de manier waarop PvdA Coevorden campagne heeft gevoerd.

De eerste inhoudelijke inleiding was van Statenlid Hendrikus Loof, over de Omgevingsvisie. Dit gaat de komende jaren zowel bij de provincie als de gemeenten een belangrijk onderwerp worden. Onder meer de overgang op duurzame energiebronnen zal veel invloed hebben op de inrichting van onze dagelijkse leefomgeving. Aansluitend gaf Statenlid Peter Zwiers aan hoe het onderwerp sport&duurzaamheid zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Eerst binnen de PvdA Drenthe en inmiddels overgenomen door tal van sportverenigingen. Hier liggen mooie kansen voor raadsfracties om dit onderwerp ook lokaal aan de orde te stellen.

In het najaar organiseert de Statenfractie wederom een inspiratiebijeenkomst met het oog op de komende verkiezingen voor de waterschappen. Ook dat belooft weer een boeiende bijeenkomst te worden.