Gewasbescherming in de lelieteelt: de mening van de PvdA

Door Peter Zwiers op 4 december 2019

De D66-Statenfractie agendeerde het onderwerp gewasbescherming in de lelieteelt voor de Statencommissie Omgevingsbeleid van woensdag 4 december. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Uitgesproken’ dat hierover is verschenen, eind oktober 2019. Hierin komen verschillende partijen aan het woord. De vraag is: moet de provinciale overheid in actie komen bij dit onderwerp?

Het is geen nieuw onderwerp, maar we zijn er ook nog lang niet klaar mee, zo gaf ons Statenlid Peter Zwiers aan. ‘Er zijn grote zorgen, met name bij omwonenden van de lelieteelt. In gemeenten als Westerveld leidt het al jaren tot heftige discussies. Het is een teelt waar aanzienlijk meer middelen worden gebruikt dan bij andere teelten. Het zijn zorgen die de PvdA goed kan begrijpen, maar waarvan het soms lastig is om ze wetenschappelijk te onderbouwen.’

D66 vroeg de fracties in het Drents Parlement welke rol de provincie wil spelen. De fractie van de PvdA heeft daar uiteraard wel ideeën bij. Peter Zwiers noemde er vier. In de eerste plaats moet de provincie in haar omgevingsvisie regels opstellen rondom bodemgebruik. ‘Bij de behandeling van de omgevingsvisie hebben wij al gepleit dat alleen activiteiten toegestaan dienen te worden die de bodemkwaliteit op zijn minst  gelijk houden. Structurele bodemverslechtering kan niet aan de orde zijn.’

Dat levert wel direct de vraag op: is dat het geval bij lelieteelt? De PvdA pleit ervoor dat het college aan blijft dringen bij het Rijk en Europa op effectonderzoek van de gebruikte middelen en dan met name de cumulatieve effecten. ‘Er moet vaart gemaakt worden met onafhankelijk onderzoek, zodat bekend is wat de effecten zijn op korte én de lange termijn. Berichten over de sterke lobby vanuit de chemische industrie en de invloed grote spelers van Monsanto en Beyer zijn overigens niet bevorderlijk in dit verband.’

De PvdA ziet ook een mogelijke rol voor de provincie in het stimuleren van moderne technologie: ‘Er zijn in plannen om in 2030 bestrijdingsmiddelenvrij zijn. Dat is nog ver weg! Tot die tijd zal spuiten dus nog noodzakelijk zijn. Wat kunnen we in die tussentijd doen? Dat kan bijvoorbeeld via de subsidiekant. Volgend jaar geldt voor veldspuiten een verplichte drukregistratie. Het is een natuurlijk moment waarop akkerbouwers over kunnen gaan op moderne, driftbeperkende technologie (die het verwaaien naar de omgeving beperkt). In de eventuele nieuwe POP3-subsidie zouden dit soort systemen extra aandacht mogen verdienen. Benader de lelieteelt actief om hieraan deel te nemen. Dat kan een positief effect hebben op vermindering van de problematiek.’ Tot slot ziet de PvdA een belangrijke rol voor de gemeenten weggelegd: ‘Wat betreft het toestaan van middelen ligt de bal in Den Haag en waarschijnlijk ook Brussel. Het is aan gemeenten om de dialoog met haar eigen bewoners op gang te brengen. Dat kan leiden tot goede afspraken. De gemeente Hardenberg is hiervan een goed voorbeeld.’

Beeld: Afbeelding van Capri23auto via Pixabay.

Het rapport ‘Uitgesproken’ is hier te vinden: Uitgesproken 11 oktober 2019.docx.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers