Door op 2 januari 2014

Gezond en gelukkig 2014!!

Namens de Statenfractie wens ik u een gelukkig en gezond 2014. Het wordt politiek een interessant jaar!! Twee keer verkiezingen: voor de gemeenteraad en voor Europa. Vanuit de Statenfractie zullen we beide campagnes volop ondersteunen. Het jaar 2014 is hiernaast het laatste volle jaar van de huidige Statenperiode (in maart 2015 zijn er weer verkiezingen). Er komen nog een aantal zeer interessante dossiers aan de komende maanden. Belangrijk is vooral hoe we in Drenthe de neerwaartse economische spiraal keren. We bungelen nog veel te veel onderaan allerlei lijstjes. We hebben in 2014 inmiddels diverse werkbezoeken gepland, bijvoorbeeld aan Groningen Airport Eelde (op 22 januari), aan een woningcorporatie, aan Astron en aan een WSW bedrijf.

Hopelijk zien en spreken we elkaar op 25 januari in Spier tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA in Drenthe. Dit is ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande.