Gif in de Drentse natuur: GroenLinks en PvdA bezorgd

Door Rudolf Bosch op 3 juni 2020

De Statenfracties van GroenLinks en PvdA hebben met zorg kennisgenomen van een onderzoek van Natuurmonumenten waaruit blijkt dat bestrijdingsmiddelen diep doordringen in natuurgebieden, ook in Drenthe. De fracties stellen daarover gezamenlijk vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Deze week verscheen het onderzoeksrapport: “Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen”. Dit rapport heeft inmiddels al de nodige aandacht gekregen in de landelijke media. En begrijpelijk: uit het onderzoek blijkt dat bestrijdingsmiddelen diep doordringen in natuurgebieden. De chemicaliën zitten in planten en mest van vee in beschermde natuurterreinen in Drenthe. Een uitermate zorgelijke situatie die vragen oproept over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de zorgplicht rondom waardevolle Natura 2000-gebieden in onze provincie.

Nader onderzoeken

De fracties van GroenLinks en PvdA delen de zorgen van Natuurmonumenten. Het is op dit moment onbekend wat de impact is van bestrijdingsmiddelen en de opeenstapeling daarvan in de natuur. Denk daarbij onder meer de insecten en het bodemleven en de impact daarvan op de vogelpopulatie in Natura 2000 gebieden. GroenLinks en de PvdA zijn dan ook van mening dat dit dringend nader onderzocht dient te worden. Zij willen weten van het College van GS of het rapport bij hen bekend is, hoe zij hier tegenaan kijkt en vooral: wat is het college van plan om te ondernemen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten? Ook dringen de fracties aan op meer transparant en uitgebreid wetenschappelijk vervolgonderzoek; het College moet hierop aandringen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees hier het artikel in Trouw over de resultaten van de metingen in de Drentse natuurgebieden.

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch