Door op 17 juni 2016

Goed bericht: gevangenissen blijven open!

Een verheugend bericht deze week uit Den Haag: de gevangenissen in Ter Apel en Veenhuizen blijven open. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor Drenthe en Groningen. De twee provincies hebben er hard voor geknokt. Ons statenlid Ronald Koch is opgetogen: ‘Hier hebben we ons als regio gezamenlijk voor ingezet, met dit mooie resultaat!’

Het is een intensieve lobby geweest, zo kijkt Ronald Koch terug op de afgelopen maanden. Nadat het bericht kwam dat de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel mogelijk gesloten zouden worden, werd direct actie ondernomen. ‘Het gaat bij beide gevangenissen om de werkgelegenheid voor vele honderden mensen. Ook veel toeleverende bedrijven in de omgeving zijn ervan afhankelijk. Dat mocht niet in gevaar komen. Voor een economisch kwetsbaar gebied als onze regio zou dat een heel slechte zaak zijn geweest. Niet voor niets heeft onze PvdA-fractie in de Tweede Kamer al eerder een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd om rijksdiensten in krimpgebieden niet te sluiten.’

Achter de petitie

Onder leiding van CdK Jacques Tichelaar kwam een noordelijk bondgenootschap tot stand om de gevangenissen open te houden. Zo vonden de voltallige Provinciale Staten van Drenthe en Groningen elkaar al snel; zij kregen gezelschap van de gemeenteraden van Noordenveld en Vlagtwedde. ‘Iedereen ging volledig achter een petitie staan die ik mede heb opgesteld en waarin we aan hebben gedrongen de gevangenissen open te houden. Die petitie is aangeboden in Den Haag. Daar, in het gebouw van de Tweede Kamer, is ook het gevangenispersoneel meermalen geweest bij vergaderingen van de commissie Veiligheid en Justitie. Dat alles samen heeft echt indruk gemaakt. Voeg daar nog de grote inzet van de vakbonden en de burgemeesters van Noordenveld en Ter Apel bij – Klaas Smid en Leontien Kompier – en dan ontstaat een krachtig geluid. Ook hebben we via onze eigen Tweede Kamerleden druk kunnen zetten; zij hebben opnieuw moties ingediend om deze kwestie bij het kabinet te bepleiten.’

Nu de sluiting van de baan is, is Ronald Koch er daarmee helemaal gerust op? ‘We blijven dit als PvdA-fractie nauwgezet volgen. We willen eigenlijk toe naar een meer structureel beleid voor de rijksdiensten in dit gebied, dat aansluit op de bijzondere sociaal-economische situatie in onze regio. Nu gaat het teveel van incident naar incident. Daar gaan we de komende tijd aan werken.’