29 maart 2016

GroenLinks en PvdA vragen opheldering over opvang homoseksuele asielzoekers

De fracties van GroenLinks en PvdA in het Drents Parlement maken zich zorgen over de opvang van homoseksuele asielzoekers. Weliswaar heeft de Tweede Kamer de regering opgedragen hun veiligheid te garanderen, maar er blijvende zich schrijnende gevallen voordoen – ook in Drenthe. Reden genoeg voor vragen aan het College van GS.

De fracties van GroenLinks en PvdA werden afgelopen week op de hoogte gebracht van een schrijnend voorval rond de opvang van een LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender)-asielzoeker in Assen. Het betrof een asielzoeker die reeds in twee AZC’s om discriminatoire pesterijen en bedreigingen een veilige opvang zocht. De plaatselijke afdeling van één van onze fracties is in overleg met de gemeente Assen om hier een oplossing voor te vinden.

Op 1 maart 2016 is door de Tweede Kamer de motie Bergkamp/Pia Dijkstra aangenomen waarbij de regering opgedragen wordt invulling te geven aan een aparte mogelijkheid voor veilige opvang voor LHBT’s en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Naar aanleiding van bovenstaande gebeurtenis en de door de Tweede Kamer aangenomen motie hebben de fracties van GroenLinks en PvdA vragen gesteld aan het College van GS van Drenthe. Zo willen de fracties onder meer weten of de minister het College inmiddels op de hoogte heeft gebracht van de uitvoering van de motie. Zo nee, kan er in Drenthe dan lokaal maatwerk worden gepleegd voor een veilige opvang?

Lees hier de schriftelijke vragen aan het College van GS.

Vragen ex art 41 veilige opvang LHBT asielzoekers

Op RTV Drenthe is inmiddels aandacht besteed aan deze situatie.