Groot wild in Drenthe: waar blijven de edelherten?

8 november 2017

Op initiatief van fracties van GroenLinks en de PvdA is op woensdag 8 november gesproken over het groot wild in Drenthe. In 2014 heeft Provinciale Staten gezegd dat edelherten welkom zijn in onze provincie. Uit onderzoek blijkt dat de effecten grotendeels positief zijn. Toch komen er voorlopig geen edelherten in het Drents-Friese Wold: waarom niet?

Maaike Bakker gaf tijdens het debat aan dat de bevolking van Drenthe enthousiast is over de komst van edelherten. Ook de effecten op economie en werkgelegenheid zijn positief. Er zal beperkt schade ontstaan aan de landbouw; hiervoor is een schaderegeling beschikbaar.

Dat er desondanks voorlopig geen herten te zien en te horen zijn in het Drents-Friese Wold, vindt onze fractie teleurstellend. Wat blijkt: de landbouwsector verschilt met andere betrokken partijen van mening over de maatregelen die nodig zijn om effecten voor de omliggende landbouwpercelen te beperken. Bakker: ‘Boeren willen geen last hebben van de natuur, terwijl de natuur zo langzamerhand wel heel veel last heeft van boeren die onvoldoende rekening houden met de natuur. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van stikstof, die voor een groot deel afkomstig is van de landbouw.’

Voor Drenthe is dit geen goede zaak, concludeert onze fractie. Maaike Bakker: ‘Met het besluit om toch geen edelherten toe te laten missen we een heel positieve ontwikkeling voor veel Drenten, terwijl er maar een beperkt en beheersbaar nadeel is voor een kleine groep ondernemers. Hiermee laten we de natuur, de omwonenden, de recreatieondernemers en de Drentse werkgelegenheid in de kou staan. Wij zien hier zeker niet tevreden over.’

In zijn beantwoording gaf gedeputeerde Henk Jumelet aan dat er te weinig draagvlak in Drenthe bestaat voor de maatregelen die genomen moeten worden om overlast te beperken. ‘Mogelijk dat op termijn het gesprek weer wordt opgepakt binnen de Stuurgroep Drents-Friese Wold, nadat partijen eerst met hun eigen achterban hebben gesproken.’

Lees hier de bijdrage van ons Statenlid Maaike Bakker tijdens de commissievergadering:

Edelherten FCBE 8 nov 2017.