Grote verbazing: provincie Noord-Brabant koopt stikstofruimte in Drenthe

Door Jos Schomaker op 1 april 2020

Ons Statenlid Jos Schomaker waarschuwde in december 2019 er al voor: er gaat handel in stikstofruimte ontstaan. En zie: zijn voorspelling komt uit. De provincie Noord-Brabant zit zelf vol qua stikstof en koopt daarom agrarische bedrijven buiten haar eigen grondgebied op. Ook in Drenthe, waar nog wel ruimte is. Een heel bijzondere gang van zaken. Een aantal partijen in het Drents Parlement heeft direct gezamenlijk vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Stikstof is al bijna een jaar lang een steeds terugkerend onderwerp in het Drents Parlement. Op 6 december 2019 spraken de partijen erover en wees Jos Schomaker op het gevaar van ongewenste ‘handel’ in stikstofruimte: ‘Op veel plaatsen duiken handige organisaties al in nieuwe verdienmodellen. (..) Hoewel het niet direct een provinciale kwestie is, hecht de PvdA- fractie eraan te waarschuwen tegen uitwassen die kunnen ontstaan in de handel in stikstofruimte. Er kan zich een complete bedrijfstak ontwikkelen, die zeer kapitaalkrachtige organisaties die veel stikstofruimte nodig hebben, kan bedienen. Met mogelijk sterk prijsopdrijvende effecten. De PvdA-fractie vindt dat de overheid zich hiervan in een vroeg stadium rekenschap moet geven.’ Jos wees in dit geval op bedrijven die stikstofruimte opkopen maar nu blijkt dat ook overheden zich hiermee bezig houden.

Ongewenste ontwikkeling

De provincie Noord-Brabant heeft namelijk volgens berichtgeving in de media overeenkomsten gesloten met een aantal veehouderijen om stikstofruimte te kopen in andere provincies. Dit ten behoeve van de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben Provinciale Staten van die provincies hierover een beleidsvoorstel gedaan en gemeld dat zes overeenkomsten zijn gesloten. Eén overeenkomst heeft betrekking op een boerderij in Drenthe. Het is voor de Statenfracties CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, Forum voor Democratie, PVV en Sterk Lokaal reden hier vragen over te stellen aan GS. De partijen vinden dit een ongewenste ontwikkeling: ‘Stikstofruimte uit Drenthe gaat zo verloren voor te realiseren projecten in Drenthe. In Provinciale Staten is al eerder gewaarschuwd dat dit een richting is die wij niet op willen. Bovendien staat deze ontwikkeling haaks op de inhoud van een brief van de minister waarin zij onder andere aangeeft dat extern salderen zal moeten plaatsvinden binnen de gebiedsgerichte aanpak omdat alle partijen daar belang bij hebben.’ Jos Schomaker vult aan: ‘Helder beleid in deze is zeer noodzakelijk en spoedeisend. Dit is een algemeen belang, daarom hebben wij de vragen aan GS mee in gediend.’

De partijen hebben de volgende vragen: 

1. Is het College van GS op de hoogte van deze ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant; 

2. Klopt het dat de provincie Noord-Brabant ook het voornemen heeft een boerderij in Drenthe op te kopen en daarmee stikstofruimte; 

3. Is het College van GS voornemens met voorstellen te komen om boerderijen op te kopen in Drenthe; 

4. Op basis van welke regelgeving kan de provincie Noord-Brabant extern salderen? Is hier een afspraak over gemaakt tussen de provincie en ministerie? 

5. Is het extern salderen afgebakend per provincie (c.q. omliggende provincies indien Natura 2000 gebied daar ook in de buurt ligt) en per natura 2000 gebied met omliggende ontwikkelingen; 

6. Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor de Drenthe en de Drentse agrarische sector; 

7. Hoe ziet het College van GS de gevolgen van vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot ondermijning; 

8. Wanneer verwacht het College van GS dat er meer duidelijkheid komt over landelijke en provinciale randvoorwaarden en regels rond opkoop van stikstofruimte 

 

Lees hier wat het Dagblad van het Noorden over de kwestie berichtte.

RTV Drenthe vroeg een eerste reactie aan gedeputeerde Henk Jumelet.

 

 

Jos Schomaker

Jos Schomaker

Mooiste plek in Drenthe? Heidevelden bij Exloo. Word blij van… Een lange wandeling. In de politiek beland door? Beschaving in de debatten. Morgen invoeren! Kiesdrempel. Mijn favoriete artiest Marco Borsato. Eerlijke politiek is… Ook ruiterlijk toegeven als je ernaast zit. Lekkerste eten? Tournedootje met eigen gemaakte stroganoffsaus. Mijn politieke voorbeeld is…. Ahmed Aboutaleb. Politieke droom?

Meer over Jos Schomaker