Door Hendrikus Loof op 13 mei 2017

Herstructureringsfonds om Drenthe mooier te maken

De provincie stelt geld beschikbaar om de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie te verbeteren. Onze fractie vindt dat een goede zaak, zo gaf ons Statenlid Hendrikus Loof in het Drents Parlement aan. Toch had hij nog wel de nodige vragen over de subsidieregeling die hiervoor is opgesteld.

Oorspronkelijk ging deze regeling als ‘sloopfonds’ door het leven. Inmiddels is de titel veranderd en de insteek verbreed. De ruimte in Drenthe mooier maken, daar gaat het om. Hendrikus Loof: ‘Lelijke eendjes en rotte appels opruimen is altijd een goede zaak.’ Over de regeling zelf merkte hij drie punten op:

  • De regeling vereist een uitgekiende ondersteuning op het gebied van pr en communicatie: hoe brengt u de regeling aan de man/vrouw? Hoe weet men straks van het bestaan van de regeling?
  • Kan er echt tempo gemaakt worden, zoals het College van GS wil. Een kenmerk van de verpauperde situaties die de provincie hoopt tegen te gaan met deze regeling is nu juist dat ze bijzonder ingewikkeld en complex zijn op te lossen.
  • Ten slotte: op het platteland treffen we soms verpauperde boerenopstallen aan. Erven met scheefzakkende woonhuizen, roestige landbouwmachines en omvallende schuren en hokken. Lastige en voor het oog vervelende situaties. Blijkens de omschrijving vallen deze situaties niet onder de regeling. Klopt dat? En wat vindt het College  daarvan?

In zijn reactie gaf gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan dat het fonds niet groot genoeg is om alle situaties in Drenthe met een slechte ruimtelijke kwaliteit op te lossen: ‘Wellicht een druppel op de gloeiende plaat, maar als provincie moeten we toch iets doen.’ Het pleidooi van de PvdA voor een stevig marketingplan kon hij onderschrijven. Of het tempo hoog genoeg wordt is afwachten: ‘Als het te laag is komen we daar bij u op terug’. De krakkemikkige agrarische opstallen ziet de gedeputeerde ook: ‘Deze regeling gaat daar niet over, maar ik zou het mooi vinden als we dat ook zouden kunnen oplossen.’ 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof