In memoriam Jeep Plantinga

27 juni 2018

Op maandagmorgen 25 juni bereikte ons het droevige bericht dat Jeep Plantinga is overleden in zijn laatste woonplaats Tzum. Hij is 95 jaar geworden. Jeep heeft zich zijn hele leven ingezet voor de sociaaldemocratie. Hij was zeer gewaardeerd binnen de partij, waar hij begin jaren zestig van de vorige eeuw lid van werd, toen hij nog in Hilversum woonde. De geboren Fries keerde niet veel later terug naar het Noorden en werd daar al snel politiek actief.  Ruim 55 jaar was hij woonachtig in Paterswolde en heeft zich daar meer dan verdienstelijk gemaakt als raadslid en fractievoorzitter. Tijdens afdelingsvergaderingen had Jeep altijd bevlogen bijdragen die houtsneden. Daarnaast was hij afgevaardigde naar het gewest namens de afdeling Tynaarlo. In gewestelijk verband was Jeep Plantinga 15 jaar lang een zeer inspirerende voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA Drenthe, tot hij daar bijna 10 jaar geleden vanwege zijn gezondheid mee moest stoppen.

Onder zijn leiding werden vele onderwerpen besproken waar ouderen mee te maken kregen. Zijn brede kennis en interesse in de politiek stonden garant voor goedgefundeerde stellingnamen van de werkgroep. Jeep was bovendien een man naar wie in de partij geluisterd werd, waardoor hij de mening van de werkgroep breed onder de aandacht kon brengen.

Een markante PvdA’er is heen gegaan, de rode Fries zal in heel Drenthe gemist worden.

Bestuur PvdA Tynaarlo en Werkgroep Ouderenbeleid Gewest Drenthe