24 augustus 2017

In memoriam: Margriet Massier

Zondag 20 augustus 2017 is tot grote schrik van haar vrienden en kennissen plotseling Margriet Massier overleden. Ze was nog maar 64 jaar.

Margriet was voor de PvdA van 1995 tot 2003 lid van Provinciale Staten van Drenthe, waarvan de laatste vier jaar als gedeputeerde. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het provinciale kunst- en cultuurbeleid. Gedeputeerde Margriet Brink-Massier had scherp voor ogen wat ze wilde bereiken. Ze kwam met nieuwe ideeën, maar vroeg anderen ook met initiatieven te komen. De grote lijnen hield ze goed in de gaten. Ze was soepel genoeg om iedereen de mogelijkheid te geven mee te bewegen. Maar dat betekende geenszins dat ze haar principes en doelen uit het oog verloor. Gevolg was wel, dat ze niet altijd voor de gemakkelijkste weg koos. Ze was openhartig en eerlijk, waardoor ze veel vrienden heeft gemaakt.

Echte en oprechte sociaal-democraat

Voordat Margriet in de Staten kwam was zij al lang lid van de Partij van de Arbeid. Voor haar was er geen andere partij. Ze was raadslid in Zuidwolde en daar later ook fractievoorzitter. Ook na haar actieve politieke loopbaan bleef ze in haar nieuwe woonplaats Zwolle op de achtergrond actief voor de partij. Ze was een echte en oprechte sociaal-democraat. Eerlijk delen, opkomen voor de kwetsbaren en het stimuleren van ontwikkeling en educatie waren haar op het lijf geschreven. Ze vroeg zich in haar werk en ook in haar privéleven altijd af of iets wel eerlijk was. Voelde het wel goed wanneer je besluiten moest nemen met verstrekkende gevolgen? Kwam het resultaat wel bij de goede doelgroep terecht? Ze bleef van de partij, ook toen het met de partij wat minder ging.

Oktobermaand-Kindermaand

Nog vandaag de dag profiteert en geniet de jeugd in Drenthe van haar inzet om alle kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur. Alle kinderen, niet alleen van de beter gesitueerden, moesten van haar meedoen. Daarom liet ze haar project Culturele Mobiliteit via de basisscholen lopen. Deze brengen hun leerlingen gratis naar aangesloten instellingen, zoals het Drents Museum en Kamp Westerbork. Daarnaast hebben we Oktobermaand-Kindermaand aan haar te danken. Dit succesvolle project heeft inmiddels zijn 15-jarig jubileum gevierd en wordt geëxporteerd naar omliggende provincies en zelfs naar het buitenland. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar mogen gratis naar musea, maar nemen hun ouders mee, die natuurlijk wel een kaartje kopen. Dit commerciële effect heeft Margriet voorzien, maar het ging haar in de eerste plaats om het educatieve en emancipatoire aspect. Ze heeft er niet voor niets hard voor gestreden.

Margriet Massier was een kundig, betrokken en enthousiaste bestuurder. Een doorzetter ook, met een groot gevoel voor humor. Maar ze was vooral een warme persoonlijkheid.

Ali Edelenbosch, collega oud-gedeputeerde.