In memoriam: Peter Plinsinga

2 januari 2020

Wij namen  kennis van het bericht dat Peter Plinsinga op oudejaarsdag van 2019 na een langdurige ziekte is overleden.

Peter was als kritisch lid zeer betrokken bij de sociaaldemocratie en heeft veel energie gestoken in het verspreiden van het gedachtengoed van de Partij van de Arbeid zowel op lokaal als op  het niveau van het Gewest Drenthe.

Ook was hij een korte tijd lid van het Gewestelijk Bestuur .

De afscheidsbijeenkomst van Peter  heeft plaats op zaterdag 4 januari 2020 om 14.00 uur in het uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos,  Meerdijk 88 te Emmen.

De besturen  van de afdeling Emmen en van het Gewest Drenthe van de Partij van de Arbeid