In memoriam: Piet van Kuilenburg (1938-2020)

23 januari 2020

Piet van Kuilenburg is 10 januari overleden. Hij was 53 jaar lid van de PvdA en was in de jaren 70 en 80 zeer actief in de afdeling Hoogeveen en provincie Drenthe.

Wat was Piet trots in de zomer van 2016 toen ik hem samen met Trix een speldje mocht overhandigen voor 50 jaar lidmaatschap van de PvdA. Voor de fotograaf van de Hoogeveensche Courant was het nog niet zo eenvoudig, want het PvdA pamflet moest er absoluut bij op de foto. Zonder PvdA pamflet, geen foto! Dat zei mij alles over de verbondenheid van Piet en Trix met het sociaal democratisch gedachtengoed en de partij.

Piet werd begin jaren zeventig afdelingsvoorzitter in Hoogeveen. Het waren roerige tijden nadat de jaren zestig, het slotstuk van de wederopbouw, achter de rug waren. Binnen de partij vond een omwenteling plaats naar een meer uitgesproken linkse koers. De Nieuw Links beweging binnen de partij nam met het pamflet “Tien over Rood” het voortouw om tot een veel progressievere PvdA te komen. Als afdelingsvoorzitter nam Piet het voortouw om met de afdeling Hoogeveen een meer linkse koers te gaan varen.

Levendige politiek was waar Piet voor stond, hoorde ik de afgelopen week van alle kanten, de PvdA moest veel meer een actiepartij zijn. De macht van confessioneel Hoogeveen was Piet vaak een doorn in het oog. Moest er daarom af en toe een keer tegen schenen aan worden geschopt, dan was dat maar zo.

De afdeling richtte onder leiding van Piet een ombudsteam op, dat het opnam voor de slachtoffers van de (lokale) bureaucratie. Ook vond Piet dat er een afdelingsblad moest komen, de Rooie Vener was hiermee geboren…. Er waren in die jaren lange afdelings- en kandidaatstellingsvergaderingen waar op het scherpst van de snede werd gediscussieerd, soms tot na middernacht. Hierbij werden de interne discussies in de partij ook zeker niet uit de weg gegaan.

Later speelde Piet een belangrijke rol bij het samenvoegen van de afdelingen Hoogeveen, Hollandscheveld en Elim, om hiermee tot een slagvaardiger bestuur te komen. Piet werd later voorzitter van PvdA Drenthe en van daaruit ook lid van de Partijraad. Het was de periode waarin hij  een van de “Rode Baronnen” was, gesprekspartners van het partijbestuur. Het waren heftige tijden…

Na verloop van jaren verlegde Piet zijn activiteiten meer naar het maatschappelijke vlak en werd voorzitter van Humanitas. Maar altijd bleef hij de politiek opzoeken om zijn sociale punten te agenderen en het doel te bereiken.

In de loop van de jaren negentig schudde de partij meer haar ideologische veren af. Maar de verbondenheid van Piet met de sociaal democratie en de PvdA bleef, met soms alle kritiek van dien. Altijd was hij tot voor kort aanwezig op ledenvergaderingen en actief als het ging om congressen. Piet liet zijn stem luid en duidelijk horen als hij dat nodig vond en bleef altijd opkomen voor de minder bedeelden, zeker als het om kinderen ging. De signalen hiervoor werden altijd duidelijk aan bestuur en fractie doorgegeven.

We hebben Piet gekend als een strijdbaar, socialistisch en maatschappelijk zeer actief mens,  die tot het uiterste ging voor sociale rechtvaardigheid. Alle lof en respect voor zijn inzet voor de PvdA!

Bestuur, fractie en de leden van de PvdA in Hoogeveen wensen Trix, Rita, Karin en Jochem, kleinkinderen en overige familie alle sterkte om het verlies van Piet te dragen.

PvdA Hoogeveen, Inge Oosting