In memoriam: voormalig Statenlid Grieto Folkersma

26 juli 2019

Wij hebben bericht ontvangen dat ons lid Grieto Folkersma uit Emmen op 84-jarige leeftijd  is overleden. De heer Folkersma  werd begin 1987 geïnstalleerd als Statenlid voor de PvdA in Drenthe voor een periode.

Zijn portefeuille lag op het terrein van recreatie en toerisme en openbaar vervoer. Daarnaast en later was Grieto actief voor de Kamer van Koophandel,  het toenmalig waterschap  Bargerbeek, de ANBO en de seniorenraad Emmen.

Hij vervulde het Statenwerk en de bestuursfuncties vanuit een grote maatschappelijke  betrokkenheid waarbij hij kon steunen op een groot netwerk. Lang nadat hij gepensioneerd was deed hij nog klussen voor de afdeling Emmen van de PvdA.

De PvdA Drenthe en afdeling Emmen herdenken hem met respect en wensen zijn vrouw en verdere nabestaanden alle kracht toe om het verlies te dragen.