Door op 30 januari 2015

“Innovatiesubsidies blijven te vaak hangen bij grote bedrijven”

“Zorg dat de innovatiesubsidies ook bij het midden- en kleinbedrijf terecht komen”, is de grote wens van Derk Jan Weeke, bedrijfsleider van de Machine Fabriek Emmen. Hij deed die oproep tijdens het werkbezoek dat de PvdA op 28 januari in Emmen aflegde.

Banenmotor

Diederik Samsom leidde de PvdA delegatie en herkent het het probleem: “Vaak blijven de innovatiesubsidies hangen bij de grotere bedrijven, terwijl juist het MKB de motor van innovatie en werkgelegenheid in Nederland is. Ik zal VVD-minister Kamp hier nog eens op aanspreken.” De aanwezige Emmense Statenkandidaten Eric Rougoor, Willem Meijer en Henk Smit  zullen hun partijleider aan deze toezegging houden. “De Machinefabriek maakt deel uit van de Emmense maakindustrie, die we moeten koesteren, vooral waar het om nieuwe technieken gaat”, aldus het drietal.

MF Emmen houdt zich onder andere bezig met machinebouw, olie- en gas installaties, infra- en milieutechniek. Lokale overheden kunnen het MKB stimuleren door middelgrote bedrijven als de Machinefabriek uit te nodigen om mee te doen aan aanbestedingen. “Vaak komen we er niet aan te pas”, aldus Weeke: “Dit kan en moet anders.”

Goed niveau

De Machinefabriek neemt haar verantwoording waar het om beroepsonderwijs gaat. Met een aantal Emmense industriële bedrijven richtte ze vorig jaar de Bedrijfsvakschool Techniek op, die jongeren opleidt voor technische beroepen. De Emmense PvdA wethouder Bouke Arends steunde dit initiatief met €100.000. “We weten dat de leerlingen die deze opleiding met succes afsluiten een goed niveau hebben en hebben er vier kunnen aannemen”, aldus verkoopleider Jaap Siems.

“MF Emmen is één van de industriële parels, waar Zuidoost-Drenthe trots op kan zijn”, vindt Samsom. “Over de naam Machinefabriek Emmen zal niet lang zijn nagedacht, maar over hun producten des te meer. Met dergelijke bedrijven staan we in de top van Europa.”

Voor een schermvullende fotopresentatie klik op: slideshow

Fot’s: Jan Hulsegge/Eric Rougoor Created with flickr slideshow.