26 mei 2017

Inspiratiebijeenkomst lokale energie: de inleiding van Paul van Dijk

De derde inleiding tijdens de inspiratiebijeenkomst werd verzorgd door Paul van Dijk, projectleider bij Sport Drenthe voor het programma Drenthe Sport Duurzaam.

Van Dijk gaf aan dat veel mensen in Drenthe nog steeds sport beoefenen via een club. ‘Met name voor mensen met een lage sociaaleconomische status is de club hét alternatief voor deelname aan georganiseerde sport.’ Waarbij er wel verschillen bestaan tussen de gebieden binnen de provincie; in Zuidoost Drenthe is de deelname aan sport beperkt, huishoudens hebben hier minder te besteden.

Er is dus alle reden om clubs te blijven ondersteunen, zeker in een gebied met een krimpende bevolking. Het programma Drenthe Sport Duurzaam, ontwikkeld samen met het Drents Energieloket en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, zet hier ook nadrukkelijk op in. Doelstellingen zijn: lagere energielasten voor clubs, contributies betaalbaar houden, toegankelijke sport, energie besparen en de economie van Drenthe stimuleren. De insteek: 225 gratis energiescans, beschikbaar voor álle buitensportverenigingen in Drenthe. Daarbij onafhankelijk energie-advies, in combinatie met voorlichtingsavonden en een servicepunt. Bedoeling is om clubs zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’ en te voorkomen dat ze in handen vallen van leveranciers die gouden bergen beloven.

Voor de helft van alle verenigingen is een trajectbegeleiding mogelijk (na de gezamenlijk besproken uitkomsten van de scan), richting een verduurzamingsplan en het aanvragen van financiering en offertes. De kunst is ook om leden van de clubs actief bij dit traject te begeleiden. Bewustwording is essentieel, veel mensen bezoeken sportterreinen: daar liggen kansen (de club als uithangbord voor verduurzaming). Er zit ook een ander belang: leden en omwonenden kunnen meeliften bij collectieve inkoop (bijvoorbeeld van zonnepanelen).