Instemming met aankoop pand Health Hub Roden

30 maart 2018

Het komt niet vaak voor: een provincie die gebouwen aankoopt. In Roden gaat dat wel gebeuren, samen met de gemeente Noordenveld. Het doel: de verdere groei van de ‘Health Hub’ mogelijk maken – een verzameling bedrijven in de gezondheidssector. Onze fractie bekeek het voorstel scherp en kritisch en stemde – na nadere uitleg door het College van Gedeputeerde Staten – in.

Ons Statenlid Michel Berends gaf in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 28 maart aan dat de extra uitleg door gedeputeerde Henk Brink veel zaken heeft opgehelderd. ‘Het gaat hier om vastgoed, daar moeten we zorgvuldig naar kijken. We begrijpen waarom de provincie voor deze aanpak kiest. We hebben wel aangegeven naar het college dat we ervan uitgaan dat een eventuele asbestsanering binnen de budgetten wordt opgevangen. Verder hebben we inzage gekregen in de betrokken partijen vanuit de marktsector: dat blijken serieuze partners te zijn. Maar ook zonder hun inbreng gaat het project sowieso door, heeft de gedeputeerde ons verzekerd – prima.’ Michel Berends noemt de groei van de Health Hub een fantastische ontwikkeling, waarbij mogelijk zelfs zicht is op een medische campus: ‘Dat levert op allerlei niveaus banen op, zeker ook voor de jonge generaties in Drenthe is dat goed nieuws. We prijzen ons gelukkig dit project binnen de provinciegrenzen te hebben.’