Door op 10 maart 2015

Internet via de ether geen oplossing voor snel internet op Drentse platteland

De PvdA Drenthe is verheugd dat het kabinet komt met plannen om ervoor te zorgen dat de inwoners en bedrijven in het buitengebied (ook) snel internet krijgen. PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk is zelf al enige tijd bezig met dit voor de leefbaarheid van het Drentse platteland zo belangrijke thema. Zo is er een provinciaal kwartiermaker breedband aangesteld, is er vanuit de provincie € 3 miljoen beschikbaar gesteld om leningen te kunnen verstrekken aan bewonersinitiatieven en is recent een breedbandplatform gestart.

Gisteren heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de gebieden zonder snel internet via een vast netwerk, en wat mobiele dekking van 4G-netwerken in die gebieden kan betekenen. Ook geeft het kabinet aan wat zij onderneemt om de uitrol van snel internet te stimuleren in die gebieden. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de motie van Mulder en Oosenbrug.

Op 12 februari 2014 verzochten de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA) door middel van een motie de regering om voor inwoners en bedrijven in het buitengebied, de faciliterende rol met betrekking tot snel internet op te pakken. Dit vanuit de gedachte dat snel internet in deze moderne tijd een basisvoorziening is voor bedrijven en huishoudens om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Kern van de kabinetsplannen is het bieden van internet via mobiele 4G-netwerken oftewel internet via de ether. De PvdA Drenthe ziet hierin echter geen (structurele) oplossing voor het Drentse platteland. Het kabinet geeft zelf ook al in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat mobiele 4G-netwerken geen structurele oplossing bieden voor het mogelijk maken van snel internet op vaste locaties in de buitengebieden. Van der Tuuk: “Het (internet via de ether) is een mooi gebaar en het kan in een beperkt aantal gevallen een tijdelijke oplossing zijn.”

De bestaande glasvezelinitiatieven in Drenthe blijven wat de PvdA Drenthe betreft dus ondersteuning verdienen. Met deze initiatieven wordt gezorgd voor een structurele oplossing van het probleem van traag internet op het Drentse platteland. Van der Tuuk: “Waar we in Drenthe behoefte aan hebben is een snelle en betrouwbare verbinding en dat is een glasvezelkabel in de grond.” De maatregelen die het kabinet wil nemen om te komen tot kostenreductie bij de aanleg van breedband juicht de PvdA Drenthe toe. Richting Brussel moet worden ingezet op een stevige lobby om Europese middelen beschikbaar te krijgen voor het realiseren van snel internet op het platteland. Voor het op te richten breedbandplatform kan het kabinet gebruik maken van de ervaringen op dit vlak in Drenthe.

Om te discussiëren over het belang van snel internet op het Drentse platteland, organiseert de PvdA-afdeling Aa en Hunze samen met Ronald Koch, kandidaat Statenlid voor de PvdA, op 17 maart a.s. een bijeenkomst in Rolde. Sprekers zijn PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch, de provinciaal kwartiermaker breedband Evert Blansjaar en Rienus Ferwerda van ECO-Oostermoer Verbindt.