Door op 3 april 2016

Investeringsagenda: miljoenenimpuls in economie en werkgelegenheid!

Werk, werk, werk! Het is en blijft een belangrijk punt voor de PvdA-Statenfractie in Drenthe. Economie en werkgelegenheid vormen de rode draad in onze speerpunten en in ons verkiezingsprogramma uit 2015. We blijven daarop hameren en gezien allerlei actuele ontwikkelingen – de dreigende sluiting van de rechtbank in Assen, de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel – is dat niet meer dan logisch. We moeten strijden voor behoud van bestaande banen en de ontwikkeling van nieuw werk! Tegen die achtergrond hebben we de Investeringsagenda van het College van GS beoordeeld.

Het is een goed moment om als provincie weer te gaan investeren, na jaren van bezuinigingen en behoedzaam financieel beleid. De 45 miljoen is verdeeld over acht projecten:

  • Breedband 9 miljoen
  • Acquisitie en een Drentse Investeringspremieregeling 7 miljoen
  • Fietsprovincie nr. 1 6,75 miljoen
  • Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde 7,5 miljoen
  • Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit 1,15 miljoen
  • Energieneutraal Wonen 6,5 miljoen
  • Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit 4,125 miljoen
  • Werken aan de toekomst van Veenhuizen 0,75 miljoen
  • EU-cofinanciering 2 miljoen

Gedeputeerde Ard van der Tuuk heeft een helder verhaal gehouden hoe de verdeling tot stand is gekomen. We hebben de verzekering gekregen dat alle 8 projecten realistisch zijn en allemaal een substantieel effect op de Drentse economie gaan hebben. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat andere partijen – zoals gemeenten – gaan mee-investeren, zodat het effect nog wordt vergroot. Voor de werkgelegenheid in Drenthe een uitstekende zaak, vindt onze fractie. En goed voor de kansen van onze inwoners (breedband), hun portemonnee (lagere energielasten) en het culturele klimaat in Drenthe. We kijken uit naar de concrete voorstellen per project en dan snel aan de slag!

In de Statenvergadering van woensdag 13 april staat de Investeringsagenda opnieuw op de agenda. Dan vindt er besluitvorming over plaats.