Door op 5 oktober 2017

IPO Congres in Emmen: duurzame energie centraal

Woensdag 4 oktober was het jaarlijkse congres van de vereniging van de provincies. Dit jaar was het congres in Drenthe, in het ATLAS Theater in Emmen. Het thema was duurzame energie. De provincies zijn verantwoordelijk voor de verduurzaming van de energieopwekking. Er waren verschillende workshops en lezingen over dit thema. 

 

Vooral de lezing van architect Thomas Rau was buitengewoon inspirerend. Thomas Rau levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de discussie over duurzaamheid. Hij ontwerpt gebouwen waarin alle gebuikte energie hernieuwbaar is en heeft boeiende ideeën over het gebruiken en hergebruiken van grondstoffen. Op Youtube staat een korte documentaire ‘Tegenlicht kort, geen spullen meer bezitten?’, waarin Rau zijn ideeën uiteenzet. Mijns inziens de moeite waard om te bekijken.
Daarnaast werden we door medewerkers van de dierentuin rondgeleid door de waterfabriek van de dierentuin. Daar wordt alle afvalwater van de dierentuin gezuiverd, zodat het daarna opnieuw gebruikt kan worden. Een heel bijzonder project waar we in Drenthe heel trots op mogen zijn.
Architect Thomas Rau