Is héél Nederland klaar voor de Omgevingswet?

Door Hendrikus Loof op 22 november 2017

Het lijkt nog ver van ons bed: de invoering van de Omgevingswet. Het is de wet waarmee ruimtelijke ordening in Nederland anders wordt georganiseerd. Ook in Drenthe moeten we hier echt stevig over gaan nadenken, zo liet ons Statenlid Hendrikus Loof onlangs weten. Hij was op bezoek met Provinciale Staten in de Eerste Kamer en gaf daar zijn mening over de wet. Conclusie: niet álle Nederlanders zijn ermee geholpen en zeker niet in Drenthe.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor alle Drenten?

‘De wet is weliswaar nog niet ingevoerd, dat wordt nu 1 januari 2021, maar na de decentralisaties in de zorg is dit de tweede grote ingreep die ons land anders zal inrichten. De wet gaat laat ons straks als inwoners anders met elkaar om gaan. Daar krijgen we dus allemaal mee te maken.’

Het doel van de wet is duidelijk: Nederland mooier te maken, met meer tevreden inwoners en een schone en duurzame toekomst voor ons nageslacht. Daar kan niemand tegen zijn.

‘Klopt. Daar zijn wij als PvdA ook zeker voor. Dat geldt voor hoe de Omgevingswet om wil gaan met ruimtelijke ordening en het milieu. Ons land wordt duurzamer, prima. Dat nieuwe Omgevingswet veel zaken vereenvoudigt: ook daar kan niemand op tegen zijn. Datzelfde geldt voor een betere afweging van belangen, met een stevige inbreng van de burger. De hamvraag is evenwel: wie gaat straks de belangen afwegen en wat is dan werkelijk de positie van álle burgers?’

Daar zit blijkbaar je twijfel.

‘De grote opgave voor ons in Drenthe en in Groningen wordt om de ruimte, die de Omgevingswet biedt voor een mooier en duurzamer Nederland, ook met díe inwoners op te zoeken die nu nog met de rug naar ons als overheden staan. De inspraakelite redt zich wel, maar er zijn veel inwoners in dit deel van Nederland die zich op achterstand gezet voelen, die soms al de maatschappij de rug hebben toegekeerd. Die in veel gevallen zelfs geen pc thuis hebben staan om straks de digitale geneugten van de Omgevingswet tot zich te kunnen nemen. Alleen daarmee komen we er dus niet.’

Hoe moet het dan wel, in jouw overtuiging?

‘Het wantrouwen in deze streek van Nederland – zeker in de Veenkoloniën – is gevoed vanuit de gedachte dat economisch gewin bepaalt, in plaats van gezamenlijk overleg. Dat is funest voor het vertrouwen om in gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe en duurzame herinrichting van ons land. We moeten naar mijn idee veel meer maatwerk leveren. Nederland is klein, maar zo divers. Assen is geen Amsterdam. Groningen is geen Den Haag. En maatwerk kan alleen worden toegepast als er ruimte en vertrouwen is om met elkaar in gesprek te gaan. Net als bij de sociale keukentafelgesprekken moet in een persoonlijk gesprek met betrokkenen worden bezien welke behoeften moeten worden ingevuld of met welke omstandigheden rekening moet worden gehouden. Hebben we daar de tijd voor en het benodigde geld voor over? Daar moet het gesprek ook over gaan. Of heel Nederland klaar is voor de Omgevingswet, daarover heb ik veel twijfels. Zeker vanuit de zorg en aandacht voor de minder adequaat reagerende inwoner. Voor ons als PvdA Drenthe wordt dit de komende tijd een belangrijk aandachtspunt.’

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof