Kan de milieubelasting van de bollenteelt omlaag?

5 september 2018

Recent is op een proefveld in Vledder gebleken dat de lelieteelt in de toekomst met minder landbouwgif toe kan – op zich een positieve ontwikkeling, zeker voor het milieu. Omwonenden zijn echter bezorgd dat daardoor de teelt van bollen weer dichter bij hun woonomgeving terecht komt. Onze fractie stelde daarover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De directeur van de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt Noord- en Oost Nederland, de heer Kok, stelde in een uitzending van RTV Drenthe op 24-08-2018 dat ‘met de halvering van de milieubelasting eigenlijk een vergelijkbare kwaliteit bollen’ geteeld zou kunnen worden. Lelietelers en omwonenden zijn ieder op zich positief over deze ontwikkeling. De omwonenden vragen zich echter wel af of een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat betekenen dat de boeren dan weer dichter bij waterlopen, scholen en huizen gaan telen, en dus spuiten. De omwonenden betwijfelen of de bollenteelt uiteindelijk wel echt duurzaam kan worden.

De PvdA is het met de omwonenden eens dat deze ontwikkeling moet betekenen dat de belasting van de bollenteelt op het milieu, en dus op de leefomgeving, echt afneemt. Deze ontwikkeling mag niet tot gevolg hebben dat er weer dichter op waterlopen, scholen en huizen wordt geteeld.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De fractie wil onder meer weten hoe héle bollenteelt in Drenthe een verduurzamingsslag kan maken (en niet alleen een klein groepje ‘koplopers’). Ook wil zij weten wat de provincie kan doen om de zorgen van omwonenden weg te nemen en of zij zich wil inzetten voor een echt duurzame bollenteelt.

 

[beeld: Pixabay]