Door Peter Zwiers op 14 mei 2014

Kandidaat- Europarlementariër Emmelkamp wil samen met Netwerk Jong PvdA Drenthe jeugdwerkloosheid aanpakken

Assen- De jonge kandidaat van de PvdA voor het Europees Parlement, Michiel Emmelkamp (28) wil samen met het netwerk jong PvdA Drenthe de jeugdwerkloosheid aanpakken in Drenthe. Emmelkamp wil zich sterk maken voor goede banen met goede lonen. Ook arbeidskrachten uit andere landen zullen volgens de Nederlandse CAO’s betaald moeten worden volgens de jonge sociaal-democraten. Dat geeft de Drent weer kansen op een baan, maar het is ook eerlijker voor de gastarbeiders.

Onlangs presenteerden de Jonge PvdA’ers in Drenthe al het plan om stagemakelaars in te zetten om het tekort aan stageplaatsen op te lossen. Deze stagemakelaars dienen de verbinding te zijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Emmelkamp wil zich inzetten om met Europese middelen via ESF-gelden deze stagemakelaars te kunnen betalen.

Naast het aanpakken van uitbuiting, willen de jonge PvdA’ers ook investeren in werken in Duitsland. Door de Duitse taal en de Duitse cultuur een vast onderdeel van het onderwijs te maken, moeten de kansen op een baan in Duitsland toenemen.
De actie wordt in diverse gemeenten breed gedragen door leden van het netwerk. Juist door lokaal de verbinding te leggen met Brussel willen de jonge sociaal-democraten de vruchten plukken van samenwerking in Europa.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Krijgt energie van: Mensen met plannen en ideeën Grootste ergernis: Als zaken te lang duren of niet van de grond komen. In de politiek door: Actieve PvdA’ers, die het verschil wisten te maken. Dat wil ik ook! Morgen invoeren: Fonds voor lokale energieinitiatieven. Drenthe is voor mij: Een prachtige provincie met een mooie cultuur: nuchter,

Meer over Peter Zwiers